Ετικέτα: χορηγίες

Υπάρχει πολιτική αποδοχής χορηγιών στο Δήμο Καλαμάτας και στήριξη του σωστού ανταγωνισμού  της τοπικής οικονομίας;

Υπάρχει πολιτική αποδοχής χορηγιών στο Δήμο Καλαμάτας και στήριξη του σωστού ανταγωνισμού της τοπικής οικονομίας;

Με αφορμή την «χορηγία» 5000 € για «ανάπλαση» της πλατείας Αβραμόγιαννη διατυπώνεται το ερώτημα:  ( Ή καλύτερα:  Μπορεί το συγκεκριμένο περιστατικό να αποτελέσει «ΕΝΑΥΣΜΑ» για μια προσεκτικότερη μελέτη των προσφορών χορηγών  από την Εκτελεστική Επιτροπή...