Εναλλακτικές προσεγγίσεις για τα συστήματα διαχείρισης συλλογής των στερεών απορριμμάτων του δήμου Καλαμάτας.

 «Κατασκευή υπόγειων κάδων απορριμμάτων σε διάφορα σημεία της πόλης» στην Καλαμάτα    O Δήμος Καλαμάτας υπέβαλε πρόταση για ένταξη στο Πράσινο Ταμείο, στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση»  2012-2015, στο μέτρο «βελτίωση αστικού εξοπλισμού»  το έργο: «κατασκευή υπόγειων κάδων απορριμμάτων σε διάφορα σημεία της πόλης» στην Καλαμάτα, προϋπολογισμού 759.975,49 €. Συγκεκριμένα, προτείνεται η χρηματοδότηση κατασκευής και […]

Όλο το άρθρο