Ετικέτα: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Τόπος, Τοπίο, Ταυτότητα και Επονομασία

#ΘΩΜΑΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ.Αρχιτέκτων, Αρχιτέκτων Τοπίου, διευθύνων doxiadis+ B.A., M.Arch, M.L.A, Harvard University. American Society of Landscape Architects Τ. Εντεταλμένος Λέκτορας, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Πανεπιστημίου Πατρών #ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΛΙΒΕΡΗ.Αρχιτέκτων, Αρχιτέκτων Τοπίου, υπεύθυνη έργου doxiadis+ Ε.Μ.Π. Σχολή Αρχιτεκτόνων, MLA...