Τόπος, Τοπίο, Ταυτότητα και Επονομασία

#ΘΩΜΑΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ.Αρχιτέκτων, Αρχιτέκτων Τοπίου, διευθύνων doxiadis+ B.A., M.Arch, M.L.A, Harvard University. American Society of Landscape Architects Τ. Εντεταλμένος Λέκτορας, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Πανεπιστημίου Πατρών #ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΛΙΒΕΡΗ.Αρχιτέκτων, Αρχιτέκτων Τοπίου, υπεύθυνη έργου doxiadis+ Ε.Μ.Π. Σχολή Αρχιτεκτόνων, MLA U.P.C. BarcelonaΤο τοπίο αποτελεί το υπόβαθρο της τοπικής ταυτότητας και επονομασίας για την πλειοψηφία των Ελληνικών προορισμών. Είτε ως φυσικό τοπίο […]

Όλο το άρθρο