Ετικέτα: Μαθηµατικά Γενικής Παιδείας

Eπειδή … απαιτείται η προετοιµασία για ένα επιπλέον µάθηµα!

Eπειδή … απαιτείται η προετοιµασία για ένα επιπλέον µάθηµα!

Ένα άρθρο από τον Ιωάννη Καραγιάννη, Σχολικό Σύμβουλο Μαθηματικών Ν. Δωδεκανήσου και Κυκλάδων  Θέµατα εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση «Παρατηρήθηκε ότι πολλοί υποψήφιοι αποθαρρύνονται να δηλώσουν το 4ο Επιστηµονικό Πεδίο (όπου ανήκουν τα Παιδαγωγικά τµήµατα),...