Θερμοκηπιακές Καλλιέργειες Τριφυλίας

Ειδικά σήμερα µε τα διάφορα διαρθρωτικά προγράμματα της Ελληνικής Γεωργίας οι θερµοκηπιακές καλλιέργειες μπορούν να αποτελέσουν διέξοδο και ταυτόχρονα σηµαντικό παράγοντα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Η Ελλάδα παρ’ όλες τις δυσκολίες έχει όλα τα εχέγγυα µέσω των σύγχρονων τεχνικών και τεχνολογιών σε σωστά σχεδιασµένα θερµοκήπια να αποτελέσει τον λαχανόκηπο της Ευρώπης καθόλη την διάρκεια του […]

Όλο το άρθρο