Η “άλλη” ανακύκλωση

Η “άλλη” ανακύκλωση Πέρα από την ανακύκλωση των συσκευασιών και των λοιπών προϊόντων όπως γίνεται μέσα από τα επίσημα εγκεκριμένα συστήματα, υπάρχουν και άλλα υλικά αποβλήτων, για τα οποία προς το παρόν, δεν υπάρχει κάποιο σύστημα ανακύκλωσής τους. Τα υλικά αυτά είναι τα υφάσματα, τα τηγανέλαια, τα σαπούνια και τα βιοαποδομήσιμα ή αλλιώς κομποστοποιήσιμα υλικά. […]

Όλο το άρθρο

Ορισμός του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.ΑΝ., από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

03 Δεκ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.ΑΝ. , όπως ορίστηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την Απόφαση υπ.αρ. 51515/26.11.2015, έχει ως εξής: 1. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο Δημήτρης Πολιτόπουλος του Φωκίωνα (ΑΔΤ ΑΗ 125194) Αρχιτέκτονας Μηχανικός, με αναπληρωτή τον Μπούρα Αργύρη του Κίμωνα (AΔΤ ΑΒ695751 ) Οικονομολόγο, ως εκπρόσωποι του […]

Όλο το άρθρο