ΕΥΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Πηγή: ΕΥΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δράσεις Χωρικής Ανάπτυξης στο ΠΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 Η Χωρική Ανάπτυξη αποτελεί ένα σημαντικό μέρος των κανονισμών της Ε.Ε. για την περίοδο 2014-2020, τόσο ως πολιτική, όσο και ως διαδικασίες εφαρμογής της. Οι κύριες κατηγορίες παρεμβάσεων Χωρικής Ανάπτυξης, που θα λειτουργήσουν την περίοδο 2014-2020, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής, οι οποίες και […]

Όλο το άρθρο