20 δημοτικοί σύμβουλοι στους 41 ζητούν άμεση σύγκλιση του Δ.Σ. της Καλαμάτας

Sharing is caring!

Η αίτηση προς τον Πρόεδρο Του Δ.Σ. Καλαμάτας για συζήτηση του θέματος, έχει ως εξής:

«Κύριε Πρόεδρε

Το τελευταίο χρονικό διάστημα απασχολεί έντονα την κοινή γνώμη της πόλης μας το ζήτημα της ανάδειξης των αρχαίων, που έχουν από το παρελθόν εντοπισθεί στο νοτιοανατολικό τμήμα του χώρου της πλατείας του Ι. Ν. Υπαπαντής  του Σωτήρος.

Αφού λάβαμε  λοιπόν υπόψη μας:

  1. Το πάνδημο ενδιαφέρον των συνδημοτών μας για το σημαντικό αυτό ζήτημα
  2. Την δημιουργία διαδικτυακά κίνησης με περίπου 3000 υπογραφές υπέρ της ανάδειξης των αρχαιοτήτων στο χώρο  της πλατείας Υπαπαντής
  3. Τις δηλώσεις της κ. Υπουργού Πολιτισμού κατά την πρόσφατη επίσκεψή της στην πόλη μας αναφορικά με το ζήτημα και τις αντιδράσεις που διατυπώθηκαν
  4. Τις απόψεις προσωπικοτήτων σχετικά με την ανάγκη αποκάλυψης και ανάδειξης των αρχαίων που έγιναν γνωστές από τα ΜΜΕ
  5. Τις δηλώσεις του κ. Περιφερειάρχη Πελοποννήσου αναφορικά με την τύχη της χρηματοδότησης του έργου «Ανάπλαση Ιστορικού κέντρου Καλαμάτας Γ’ φάση(Πλ. Υπαπαντής) που είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του ΠΕΠ Πελοποννήσου(ΕΣΠΑ)

Ζητάμε

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 67 παραγρ.2 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το αρθ 74 του ν.4555/2018 να φέρετε άμεσα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα με τίτλο «Ανάδειξη των αρχαιοτήτων που βρίσκονται σε κατάχωση στο  χώρο της πλατείας του Ι. Ν. Υπαπαντής του Σωτήρος της Καλαμάτας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπλαση Ιστορικού κέντρου Καλαμάτας Γ’ φάση (Πλ. Υπαπαντής.

Για την πληρέστερη και έγκυρη ενημέρωση του Δ.Σ. αλλά και των συνδημοτών μας παρακαλούμε να προσκαλέσετε προκειμένου να καταθέσουν τις απόψεις τους επί του θέματος τον επίτιμο Δημότη Καλαμάτας εγνωσμένου κύρους Καθηγητή κ. Πέτρο Θέμελη επικεφαλής των ανασκαφών της Αρχαίας Μεσσήνης, την Διευθύντρια Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας κ. Ευαγγελία Μηλίτση, τον εκπρόσωπο του μελετητικού γραφείου που συνέταξε την μελέτη της ανάπλασης του Ιστορικού Κέντρου Καλαμάτας (Γ’ φάση-Πλ. Υπαπαντής) Αρχιτέκτονα κ.Γεώργιο Αλμπάνη και ένα εκπρόσωπο της διαδικτυακής κίνησης υπέρ της ανάδειξης των αρχαίων της Πλ. Υπαπαντής.

Καλαμάτα 2/9/2020

Οι αιτούντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
Έπονται 20 υπογραφές»

s

n

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...