Δίκτυο Συνοικιακής Κομποστοποίησης Καλαμάτας: Αίτημα άμεσης αποκατάστασης και επαναλειτουργίας

Sharing is caring!

από την Ομάδα RE:THINK

Στις δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε όλοι τώρα είναι πολύ σημαντικό να μην διαταράσσεται στους πολίτες το αίσθημα της ασφάλειας, της διατήρησης της υγιεινής και, κατ᾽ επέκταση, η ηρεμία στην καθημερινότητἀ τους.

Είναι λυπηρό να βλέπουμε κομποστοποιητές κατεστραμένους που, ενώ υπάρχει η διάθεση των κατοίκων να τους λειτουργήσουν, η κατάστασή τους είναι αποτρεπτική.

Είναι στενάχωρο το Δίκτυο Συνοικακής Κομποστοποίησης Καλαμάτας να βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση, την στιγμή που σε άλλα μέρη της Ελλάδας, ακόμα και σε αυτές τις πρωτόγνωρες συγκυρίες, έχει την υποστήριξη και την επιμέλεια που χρειάζεται από τους συνεργαζόμενους φορείς και δήμους, κι έτσι εξασφαλίζεται η μειωμένη παραγωγή απορριμάτων και, συνεπώς, η καλύτερη υγιεινή της πόλης.

Το Δίκτυο Συνοικιακής Κομποστοποίησης Καλαμάτας πρέπει άμεσα να αποκατασταθεί και να επαναλειτουργήσει άμεσα.

Όταν το 2014 η ομάδα της Re:Think σε συνεργασία με το Δήμο Καλαμάτας ξεκινούσε την εγκατάσταση του Δικτύου Συνοικιακής Κομποστοποίησης, με την τοποθέτηση 61 κομποστοποιητών εντός της πόλης, κανείς δεν φανταζόταν τι τελικά θα σήμαινε αυτό. Το εγχείρημα αγκαλιάστηκε πολύ γρήγορα από την τοπική κοινωνία, και όχι μόνο, καθώς ήδη το παράδειγμα της Καλαμάτας έχει εμπνεύσει το αντίστοιχο Δίκτυο Συνοικιακής Κομποστοποίησης του Δήμου Βριλησσίων, την εγκατάσταση πιλοτικού Δικτύου στη Σαμοθράκη και, ταυτόχρονα, κλήθηκε να γίνει κοινωνός στους Δήμους Μυκόνου, Μυτιλήνης, Τρίπολης, Αίγινας, ενώ συνεχίζονται οι προτάσεις για συνεργασία.

Το Δίκτυο έφτασε κάποτε να αριθμεί συνολικά 71 κομποστοποιητές, η έλλειψη ωστόσο επιμέλειας και συντήρησής του από μεριάς του Δήμου λόγω οικονομικών αδυναμιών, έχει οδηγήσει στον σημερινό αριθμό των 55 θέσεων, εκ των οποίων περί τις 20 χρήζουν αλλαγής ή και ακύρωσης. Παράλληλα, ένα σύνολο 30 αιτήσεων για νέες τοποθετήσεις από σχολεία, φορείς, επιχειρήσεις και ομάδες κατοίκων… μειώθηκε κατά 10 εξαιτίας της αναμονής και της καθυστέρησης υλοποίησής τους.

Και είναι πραγματικά άδικο  για τα σχολεία και τις ομάδες κατοίκων που την παρούσα στιγμή διαχειρίζονται κομποστοποιητές, μειώνουν τα οργανικά τους υπολειματα και παράγουν εδαφοβελτιωτικό χώμα, (compost) να μην έχουν την αναγνώριση, υποστήριξη και την επιμέλεια που θα έπρεπε. 

Τι εννοούμε, όμως, όταν μιλάμε για κομποστοποίηση των οργανικών απορριμμάτων; Τη διαδικασία ζύμωσής τους εντός των ξύλινων κομποστοποιητών και την παραγωγή πλούσιου εδαφοβελτιωτικού χώματος (κομπόστ). Μια συντηρητική εκτίμηση του όγκου των οργανικών απορριμμάτων που έχουν απορροφηθεί από το 2014 έως και σήμερα από το Δίκτυο Καλαμάτας ανέρχεται σε πάνω από 4000 τόνους (εάν σκεφτούμε ότι η μέση στάθμη ενός κομποστοποιητή είναι 7 τόνοι και η μέγιστη 14 τόνοι). Κατά συνέπεια, ο όγκος αυτός δεν χρειάστηκε να απορροφηθεί από το δημοτικό σύστημα και δεν έχει κοστολογηθεί με τις τρέχουσες τιμές αποκομιδής και διαχείρισης των σύμμεικτων απορριμμάτων. Τι σημαίνει αυτό; Πως η επαναλειτουργία του υπάρχοντος Δικτύου, αλλά και η υποστήριξη και προώθηση από μεριάς του Δήμου στο προτεινόμενο έργο της Re:Think για την τοποθέτηση τουλάχιστον 10 επιπλέον κομποστοποιητών, θα δώσουν τη δυνατότητα για την απορρόφηση 952 τόνων οργανικών απορριμμάτων το χρόνο, εξοικονομώντας για τον Δήμο 142.000€ ετησίως. Χρήματα που μπορεί να διαθέσει σε άλλες περιβαλλοντικές και κοινωνικές δράσεις ή να προχωρήσει ανταποδοτικά στην μείωση των δημοτικών τελών των χρηστών του Δικτύου Συνοικιακής Κομποστοποίησης. Εξάλλου, η ομάδα της Re:Think καταβάλλει προσπάθεια και για εξωτερικές χρηματοδοτήσεις, καθώς η παρατεταμένη καθυστέρηση οδηγεί σε αναβολές, που εύκολα μετατρέπονται σε οριστικές ακυρώσεις.

Από την κομποστοποίηση, όμως, κανείς δεν βγαίνει χαμένος:

Ø  Μειώνεται ο όγκος που καταλήγει στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ), αλλά και το κόστος της διαχείρισης των απορριμμάτων, με θετική επίδραση στα δημοτικά τέλη που πληρώνουν οι πολίτες, καθώς η τοποθέτηση κομποστοποιητών είναι μια άμεσα υλοποιήσιμη επιλογή.

Ø  Αναζωογονούνται οι δημόσιοι χώροι πρασίνου και οι δημοτικοί κήποι με τη χρήση του παραγόμενου κομπόστ, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της περιβαλλοντικής, οικολογικής εικόνας της πόλης, που μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα για άλλους Δήμους και να ευνοήσει τη συνεργασία για αντίστοιχα εγχειρήματα.

Ø  Ενθαρρύνεται η ενεργοποίηση της γειτονιάς, η οικολογική συνείδηση, η συνέργεια και η κοινωνική συνευθύνη για ζητήματα που αφορούν όλους, ο πολίτης συμμετέχει ενεργά στην διαδικασία της κομποστοποίησης.

Ø  Η όλη διαδικασία λειτουργεί ανταποδοτικά προς όφελος των πολιτών με την πρόσβαση σε δωρεάν κομπόστ και τη μείωση των δημοτικών τελών, δημιουργείται μια Κυκλική Οικονομία υπέρ των πολιτών μέσω της κοινωνικής διαχείρισης των απορριμμάτων και την αποϋλοποίηση της οικονομίας.

Οι χρήστες των κομποστοποιητών ποικίλλουν μέσα στον χρόνο, ως προς τον αριθμό και ως προς τη δυναμική τους. Μόνο μέσω των 14 σχολείων που έχουν υιοθετήσει τον δικό τους κομποστοποιητή ένα σύνολο 4200 παιδιών έχει επιτόπια εκπαιδευτεί στην αερόβια κομποστοποίηση, ενώ από το Αγρόκτημα Φοίφα, έδρα της Re:Think, περνούν και εκπαιδεύονται, ανάμεσα στα άλλα και στην κομποστοποίηση, περίπου 3500 παιδιά τον χρόνο. Αν επεκταθούμε και στις επιχειρήσεις, τους φορείς και τις ομάδες κατοίκων που αναλαμβάνουν το δικό τους κομποστοποιητή, ο συνολικός αριθμός των ατόμων που έχουν ενημερωθεί κι ενεργοποιηθεί ως προς το όλο εγχείρημα δεν προσεγγίζεται εύκολα. Τι πρέπει να περιμένουμε, λοιπόν; Ή καλύτερα θα συνεχίζουμε να αναμένουμε; Θα αφήσουμε κάτι που τελικά αποτελεί δημιούργημα όλων μας να χαθεί από αμέλεια ή αδιαφορία; Το Δίκτυο Συνοικιακής Κομποστοποίησης Καλαμάτας οφείλει άμεσα να αποκατασταθεί και να επαναλειτουργήσει. Αποτελεί χρέος του Δήμου, ιδαιτέρως σε τέτοιες κρίσιμες στιγμές για όλους.
Ομάδα RE:THINK

s

n