Με σφραγίδα ΣτΕ το «κόψιμο» της Ελληνικός Χρυσός |Δήλωση Σκουρλέτη

Sharing is caring!

Με απόφασή του στο ΣτΕ επικύρωσε την απόφαση Σκουρλέτη τον Ιούλιο του 2016 για απόρριψη και επιστροφή της τεχνικής μελέτης της Μονάδας Μεταλλουργίας της Ελληνικός Χρυσός στην περιοχή του Μαντέμ Λάκκου. Η απόρριψη της μελέτης έγινε για λόγους που αφορούσαν στη ασφάλεια των εργαζομένων, την προστασία του περιβάλλοντος και την περιφρούρηση του δημοσίου συμφέροντος. 

Η εταιρεία προσέφυγε στο ΣτΕ κατά της υπουργικής απόφασης Σκουρλέτη όμως το ανώτατο δικαστήριο δικαίωσε τον πρώην υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε δήλωσή του σχετικά με το θέμα ο Πάνος Σκουρλέτης αναφέρει: «Στη βάση αυτής της εξέλιξης, η κυβέρνηση και ο αρμόδιος υπουργός, που, εδώ και μεγάλο διάστημα, χωρίς να αναμένουν την απόφαση του ΣτΕ, διακηρύσσουν ότι μελετούν ένα ‘‘νέο επενδυτικό σχέδιο’’, οφείλουν να επανατοποθετηθούν». 

«Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που, καθώς αναφέρεται ευθέως στη θεμελιώδη υποχρέωση της ‘‘Ελληνικός Χρυσός’’ για την περιβαλλοντικά ασφαλή και οικονομικά παραγωγική μεταλλουργία, αφορά συνακόλουθα το ίδιο το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας και το βαθμό εκπλήρωσης των συμβατικών της υποχρεώσεων», τονίζει ο Πάνος Σκουρλέτης. 

Ολόκληρη η δήλωσή του:

«Ως αρμόδιος, τότε, Υπουργός, υπέγραψα τον Ιούλιο του 2016 την απόφαση επιστροφής, προς διόρθωση και συμπλήρωση, της υποβληθείσας από την “Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.” τεχνικής μελέτης μεταλλουργικής μονάδας χαλκού, χρυσού και θειικού οξέος Μαντέμ Λάκκου, για λόγους που αφορούσαν στην ασφάλεια των εργαζομένων, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην περιφρούρηση του δημοσίου συμφέροντος.

Η μονάδα μεταλλουργίας αποτελούσε και αποτελεί την “καρδιά” της επένδυσης των Μεταλλείων Κασσάνδρας, καθώς, τόσο η σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της “Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.”, όσο και η συνολική περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου, έθεταν ως προϋπόθεση, προκειμένου να είναι ανεκτό το βαρύ περιβαλλοντικό αποτύπωμα της επένδυσης, την καθετοποίηση της επεξεργασίας και την παραγωγή, στην Ελλάδα, καθαρών μετάλλων, η οποία και μόνο θα μπορούσε να λειτουργήσει ως “αντιστάθμισμα”, αποφέροντας στο Δημόσιο σημαντικό όφελος σε φορολογικά έσοδα, απασχόληση και τεχνογνωσία.

Χθες, αναρτήθηκε η περίληψη της απόφασης 223/2020 του Ε´ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με την αίτηση της εταιρείας για την ακύρωση της εν λόγω απόφασης επιστροφής της μελέτης. Με την απόφαση αυτή, επικυρώνεται η απόφαση απόρριψης και επιστροφής της τεχνικής μελέτης για τη Μονάδα Μεταλλουργίας και κρίνονται ως ισχυροί και βάσιμοι δύο από τους λόγους της επιστροφής: ο λόγος που αφορούσε την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος (και άρα το βαθμό διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος) και -κυρίως- ο λόγος που αφορούσε τις πιθανές επιπτώσεις της μεθόδου flash smelting στους εργαζόμενους και το περιβάλλον, από τη διαφυγή σημαντικών ποσοτήτων τοξικών απαερίων.

Στη βάση αυτής της εξέλιξης, η κυβέρνηση και ο αρμόδιος υπουργός, που, εδώ και μεγάλο διάστημα, χωρίς να αναμένουν την απόφαση του ΣτΕ, διακηρύσσουν ότι μελετούν ένα «νέο επενδυτικό σχέδιο», οφείλουν να επανατοποθετηθούν. Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που, καθώς αναφέρεται ευθέως στη θεμελιώδη υποχρέωση της “Ελληνικός Χρυσός” για την περιβαλλοντικά ασφαλή και οικονομικά παραγωγική μεταλλουργία, αφορά συνακόλουθα το ίδιο το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας και το βαθμό εκπλήρωσης των συμβατικών της υποχρεώσεων.

Αναμένοντας, για μια εκτενέστερη τοποθέτηση, το πλήρες κείμενο της απόφασης του ΣτΕ, αξίζει να επισημανθεί ότι, παρά την επίσημη ανάρτηση -από το ίδιο το ΣτΕ- της περίληψης αυτής της σημαντικής απόφασης, σιγούν τώρα οι πολλοί και λαλίστατοι σχολιαστές, σε αντίθεση με προηγούμενες φορές, όταν περίσσευαν οι προδημοσιεύσεις, οι διαρροές, οι σχολιασμοί παρόμοιων κειμένων, έστω και με την ελάχιστη υπόνοια θετικής, για  την εταιρεία δικαστικής, εξέλιξης. Γιατί άραγε»;

s

n

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...