Πίτες με ουσία και δημοκρατία.

Sharing is caring!


Η νέα χρονιά μαζί με τις συνήθεις εκδηλώσεις για την προοδευτική αυτοδιοίκηση πρέπει να αποτελέσει σταθμό για την ισχυροποίηση του θεσμού των αυτοδιοικητικών παρατάξεων , ιδιαίτερα των προοδευτικών , οι οποίες είναι τα επιτελεία επεξεργασίας τοπικών θεμάτων


Η οριζόντια επικοινωνία μεταξύ τους , ο προγραμματικός διάλογος σε ζωτικά θέματα και φυσικά η πολιτική συνεργασία για τη στήριξη του θεσμικού πλαισίου το οποίο να κάνει διαρκώς την Αυτοδιοίκηση πραγματικό πόλο  τοπικής εξουσίας, σε όφελος των τοπικών κοινωνιών, πρέπει να ιεραρχηθούν ψηλά στην ατζέντα λειτουργίας τους.

Η μεταφορά ,στην αυτοδιοικητική τριβή των θέσεων προοδευτικών παρατάξεων με τη συντήρηση, του υπόβαθρου ενός διαφορετικού τρόπου πολιτιστικής,τοπικής περιφερειακής ανάπτυξης στη χώρα θα συγκεκριμενοποιήσει τις προτάσεις γύρω από τα σημαντικά θέματα .Η αναζήτηση και διατύπωση των διαφορετικών αντιλήψεων και προτάσεων στον τουρισμό στην πολιτική για την περιφέρεια του Δήμου ,την αγροτική ανάπτυξη γύρω από την πόλη ,στην καθημερινότητα μέσα στην πόλη πρέπει να αποτελεί μόνιμη επιδίωξη.

Η Εμβάθυνση της δημοκρατίας στην αυτοδιοίκηση τόσο στα συλλογικά όργανα όσο και στις ενδοπαραταξιακές δομές (συνελεύσεις,γραμματείες, ομάδες αιρετών κλπ), θα φέρουν νέες κοινωνικές δυνάμεις στην ενεργή συμμετοχή στις κοινές υποθέσεις και την αυτοδιοικητική πολιτική.

Δυστυχώς για τις αυτοδιοικητικές παρατάξεις δεν υπάρχει ακόμα ένα ελάχιστο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους νομοθετικά οριοθετημένο.Ακόμα δεν θεωρείται αναγκαίο , αν και έγινε ένα μικρό βήμα στον ΚΛΕΙΣΘΈΝΗ, το οποίο όμως ανατράπηκε από την κυβέρνηση με την οπισθοδρόμηση Θεοδωρικάκου , ώστε να είναι όσο το δυνατόν ορθότερη και λειτουργικότερη η δράση τους και να μην ρέπουν σε μονοπρόσωπες πρακτικές .

s

n