Καλαμάτα, το Νέο Μέγα Ξενοδοχείο το Πανελλήνιον, οδός Αριστομένους αδελφών Στασινοπούλου

Sharing is caring!

Οι αδελφοί Στασινόπουλοι υπήρξαν οικονομικοί ισχυροί παράγοντες που επέδρασαν στην εκβιομηχάνιση και την οικονομική ανάπτυξη της Καλαμάτας. Για να γίνει πληρέστερη η εικόνα για αυτήν την οικογένεια να αναφέρουμε ότι εκτός του εργοστασίου παραγωγής μεταξιού, είχαν αγοράσει το γνωστό «Πανελλήνιο» στην παραλία απ’ τον πλούσιο Εφέσιο. Έχτισαν στο κέντρο της πόλης το εν λόγω ξενοδοχείο  ύπνου «Πανελλήνιον». Αγόρασαν το «τραμ» και το διατήρησαν μέχρι το 1940. Ακόμα, υπήρξαν από τους κυριότερους μετόχους των αλευρόμυλων «Ευαγγελίστρια» που κατασκευάστηκαν στο λιμάνι της πόλης της Καλαμάτας .

Καλαμάτα, το Νέο Μέγα Ξενοδοχείο το Πανελλήνιον, οδός Αριστογένους, των αδελφών Στασινοπούλου. Από το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΛΕΥΚΩΜΑ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣ 1821-1921. ΤΟΜΟΣ Ζ’, ΝΑΥΤΙΛΙΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-ΕΜΠΟΡΙΟΝ. Ημερομηνία έκδοσης 1928, από ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΩΣ.

https://www.facebook.com/Lizas-Photographic-Archive-of-Greece-Φωτογραφικά-άλμπουμ-της-Ελλάδας-905505916194212/

s

n

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...