Καφεζυθεστιατόριον τό Πανελλήνιον παρά τον άντιβραχίονα του Λιμένος Καλαμών

Sharing is caring!

Το Καφεζυθεστιατόριο το Πανελλήνιον, στο λιμάνι της Καλαμάτας. Από το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΛΕΥΚΩΜΑ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣ 1821-1921. ΤΟΜΟΣ Ζ’, ΝΑΥΤΙΛΙΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-ΕΜΠΟΡΙΟΝ. Ημερομηνία έκδοσης 1928, από ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΩΣ.

https://www.facebook.com/Lizas-Photographic-Archive-of-Greece-%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%AC%CE%BB%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BC-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82-905505916194212/?tn-str=k%2AF

s

n

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...