Διοικήσεις Σχολικών Επιτροπών: Τι διευκρινίζει Εγκύκλιος του ΥΠΕΣ

Sharing is caring!

26/9/2019

Ο Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών & Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών απέστειλε έγγραφο σε όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, προκειμένου με τη σειρά τους να ενημερώσουν τους Δήμους της Χώρας, για το νέο θεσμικό πλαίσιο διοίκησης και οικονομικής λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών.

Το έγγραφο αφορά την Απόφαση (Φ.Ε.Κ. Β’ 3537/20.9.2019) του Υφυπουργού Εσωτερικών, Θ. Λιβάνιου, με την οποία τροποποιήθηκε εκτενώς η σχετική Υ.Α. του 2011, που είχε στις αρχές του 2018 μεταβληθεί από τον τέως Υπουργό, Π. Σκουρλέτη.

Ο Γ.Γ., Μ. Σταυριανουδάκης, ενημερώνει για την έκδοση της Υ.Α., εστιάζοντας ιδίως στην παρ.1 του αρ.1αυτής, που προσδιορίζει ειδικά τη σύνθεση των Διοικητικών Συμβουλίων των Σχολικών Επιτροπών.

Υπογραμμίζουμε ότι, εκτός από την επί λέξει επανάληψη της Υ.Α., προβαίνει και στις εξής επισημάνσεις:

– « H αναλογία των 3/5των μελών του Δ.Σ. που υποδεικνύονται από το Δήμαρχο, όπως προβλέπεται στην παρ.1 του αρ.6 του ν.4623/2019, υπολογίζεταιστο σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκάστηςΣχολικής Επιτροπής, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ.102/13.9.2019 Εγκύκλιο.

–  Η υπόδειξη των μελών του Δ.Σ. κατά τα 3/5 από το Δήμαρχοείναι δεσμευτική για το Δημοτικό Συμβούλιο.

– Για την πλήρωση της ποσοστιαίας αναλογίας των 3/5δύναται να υποδειχθούν από το Δήμαρχο μέλη (τακτικά και αναπληρωτές) και από τις λοιπές Παρατάξειςή και ΑνεξάρτητουςΣυμβούλους.

Τα μέλη που υποχρεωτικώς ορίζονται σύμφωνα με τις νέες διατάξεις της Υ.Α. (Διευθυντές, νηπιαγωγός, εκπρόσωποι γονέων και μαθητικών κοινοτήτων) δεν υπολογίζονται στην αναλογία των 3/5 κατά την υπόδειξη του Δημάρχου. »

Να σημειωθεί ότι το Υπουργείο παραθέτει και σχετικό παράδειγμα εφαρμογής: 

« Σε μία δευτεροβάθμια 15μελήΣχολική Επιτροπή,

– ο Δήμαρχος υποδεικνύει τα εννέα (9)μέλη, που μπορεί να είναι Αιρετοί ή δημότες,

τέσσερα(4) είναι τα υποχρεωτικώς οριζόμενα μέλη από τις σχολικές μονάδες (Διευθυντές, εκπρόσωπος γονέων και μαθητών) και

-δύο (2)μέλη υποδεικνύονται από τις λοιπές Παρατάξεις. »

s

n

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...