Κολύμβηση στην Πρωτοβάθμια

Sharing is caring!

Εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2019-2020

Η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Σοφία Ζαχαράκη υπέγραψε την με αρ. πρωτ. 146567/Δ5/20-9-2019 Εγκύκλιο, με την οποία γίνεται η έναρξη εφαρμογής του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2019-2020.

Σύμφωνα με την Ανακοίνωση του ΥΠΑΙΘ

Σύμφωνα με την Ανακοίνωση του ΥΠΑΙΘ στόχος είναι η καθολική εφαρμογή της διδασκαλίας του αντικειμένου της κολύμβησης στη Γ΄ και όπου δύναται και στη Δ΄ τάξη των Δημοτικών σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας για το σχολικό έτος 2019-2020, προκειμένου τα μαθήματα να αρχίσουν έγκαιρα από το πρώτο (1ο Τρίμηνο) αυτής της χρονιάς.

Σκοπός της διδασκαλίας της κολύμβησης

Σκοπός της διδασκαλίας της κολύμβησης στους μαθητές και τις μαθήτριες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση είναι η απόκτηση κολυμβητικής παιδείας/επάρκειας στοχεύοντας:

Στην αποφυγή του πνιγμού. Την εξοικείωση των παιδιών με το υδάτινο στοιχείο. Την απόκτηση βιωματικής γνώσης των βασικών κανόνων ασφαλείας και υγιεινής. Την ανάπτυξη της συνεργασίας και της κοινωνικότητας των μαθητών/τριών, παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν στην ολοκλήρωση της προσωπικότητάς τους.

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού απαιτείται:

H συνέχιση της συνεργασίας με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού –Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

H συνέχιση της συνεργασίας με την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας σε εφαρμογή του σχετικού Συμφώνου.

H αρωγή του αρμόδιου για τη δωρεάν μετακίνηση των μαθητών/τριών Υπουργείου Εσωτερικών.

H συνέχιση της συμβολής των Περιφερειών και των Δήμων της χώρας.

Τι έγινε τη σχολική χρονιά 2018-2019

Τέλος, σημειώνεται στην Ανακοίνωση του ΥΠΑΙΘ, τη σχολική χρονιά 2018-2019 στη διδασκαλία του αντικειμένου της κολύμβησης συμμετείχαν σαράντα επτά χιλιάδες μηδέν σαράντα τέσσερις (47.044) μαθητές και μαθήτριες από τρεις χιλιάδες τριακόσια τέσσερα (3.304)τμήματα χιλίων εξακοσίων εξήντα δυο (1.662) σχολικών μονάδων.

Δείτε το Έγγραφο αναλυτικά

s

n

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...