Οδηγός ανασχεδιασμού αστικών οδών αρμοδιότητας δήμων

Sharing is caring!

Οδηγός ανασχεδιασμού αστικών οδών αρμοδιότητας δήμων

Ημερομηνία δημοσίευσης: 26/6/2019

Ολοκληρώθηκε ο Οδηγός Ανασχεδιασμού Αστικών Οδών Αρμοδιότητας Δήμων, ο οποίος αποτελεί προϊόν της συνεργασίας της ΜΟΔ με το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων ΔΑΦΝΗ και το Δίκτυο Civitas CY-EL.

Στον οδηγό παρουσιάζονται οι δυνατότητες που έχουν οι δήμοι να ανασχεδιάσουν αστικές οδούς με γνώμονα τη βιώσιμη κινητικότητα αλλά και την αστική αναζωογόνηση.

Ο οδηγός αυτός είναι ο πρώτος από μια σειρά χρήσιμων εγχειριδίων που προετοιμάζει η ΜΟΔ και το δίκτυο Civitas CY-EL για ζητήματα βιώσιμης κινητικότητας.

Στόχος του είναι:

  • να αξιοποιήθεί από Δήμους που επιθυμούν να αναθεωρήσουν τα υφιστάμενα μοντέλα μετακινήσεων στην περιοχή τους ενισχύοντας εναλλακτικά προς το ΙΧ μέσα μεταφοράς και δημιουργώντας προσβάσιμες πόλεις για όλες και όλους
  • να στηρίξει τους Δήμους στην εκπόνηση και υλοποίηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) με χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου και άλλων φορέων
  • να συμβάλει στον σχεδιασμό άρτιων, σύγχρονων και διαχρονικών έργων που θα εξυπηρετούν τους στόχους της βιώσιμης κινητικότητας και τις ανάγκες των πολιτών
Περίοδος – ΠρόγραμμαΠΠ 2014-2020
Θεματική κατηγορίαΕργαλεία – Βοηθήματα
Τομέας ενδιαφέροντοςΑστική Ανάπτυξη
Είδος εγγράφουΟδηγίες/ Οδηγός/ Εγχειρίδιο
Αρχή έκδοσηςΜονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
  • PDF (12,81 Mb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 11/7/2019

Ποιά είναι η ΜΟΔ 

Η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων είναι ανώνυμη μη κερδοσκοπική εταιρεία του ευρύτερου δημόσιου τομέα υπό την εποπτεία του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

Ιδρύθηκε το 1996 με κοινή απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αποστολή της ΜΟΔ είναι η στήριξη και ενίσχυση της Δημόσιας Διοίκησης για την αποτελεσματική διαχείριση και εφαρμογή των συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, καλύπτοντας κυρίως ανάγκες σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, συστήματα, εργαλεία και διαδικασίες, μεταφορά τεχνογνωσίας και υλικοτεχνική υποδομή.

Μία από τις κύριες αρμοδιότητες της ΜΟΔ είναι η στελέχωση των Ειδικών Υπηρεσιών όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ). Η ΜΟΔ προσέλαβε ειδικό επιστημονικό προσωπικό που έχει εξειδίκευση και εμπειρία στη διαχείριση & παρακολούθηση κοινοτικών προγραμμάτων και δημοσίων έργων και η διαδικασία επιλογής βασίστηκε στο σύστημα προσλήψεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ εξασφαλίζει τα ακόλουθα:

Οι σύγχρονες υποδομές που διαθέτει η εταιρεία -σε συνδυασμό με τα πρότυπα, την τεχνογνωσία και τα συστήματα οργάνωσης που έχει αναπτύξει- της επιτρέπουν να ανταποκριθεί με ταχύτητα και ευελιξία σε πλήθος αιτημάτων και να λειτουργήσει ως μηχανισμός με ευρύτερες δυνατότητες υποστήριξης, ιδίως στον νευραλγικό τομέα των Δικαιούχων των έργων, όπου διαπιστώνονται και οι περισσότερες αδυναμίες.

Η σύσταση της ΜΟΔ ήταν μία καινοτομία με στόχο την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης και τη στενότερη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Σήμερα η ΜΟΔ αποτελεί μία πρότυπη διοικητική νησίδα, η οποία καλείται να συμβάλει στο πολυσύνθετο έργο της αξιοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτυξιακών προγραμμάτων.

s

n