Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Παιδιών Ρομά (2016-2018)

Sharing is caring!

Γραμματισμός ενηλίκων

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Παιδιών Ρομά (2016-2018)

Αρχική » Δράσεις (Πακέτα Εργασίας)

Δράσεις (Πακέτα Εργασίας)

Δράση 1 (ΠΕ1): Ενίσχυση της πρόσβασης και φοίτησης στην προσχολική αγωγή

Δράση 2 (ΠΕ2): Παρεμβάσεις για τη σχολική ένταξη και την υποστήριξη της τακτικής φοίτησης

Δράση 3 (ΠΕ3): Εκπαίδευση νέων και ενηλίκων Ρομά που έχουν εγκαταλείψει το σχολείο και ενηλίκων Ρομά

Δράση 4 (ΠΕ4): Εφαρμογή παρεμβατικών προγραμμάτων πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης σχολικής ψυχολογίας, επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης των στελεχών εκπαίδευσης – υποστηρικτικές δράσεις με διαμεσολαβητές

Το παρακάτω υλικό δημιουργήθηκε κατά την πρώτη φάση του προγράμματος

Εκδόσεις του Προγράμματος
Τα βιβλία που εκδόθηκαν ως παραδοτέα κατά την Α’ Φάση του Προγράμματος

Οδηγός για τη διδασκαλία του αρχικού γραμματισμού
Αρχείο

Καλές πρακτικές στήριξης της πρόσβασης στο σχολείο
Γλώσσα – Οδηγός Α
Γλώσσα – Υλικό Α
Γλώσσα – Οδηγός Β
Γλώσσα – Υλικό Β
Μαθηματικά – Οδηγός
Μαθηματικά – Υλικό
Νηπιαγωγεία – Οδηγοί και Υλικό

Με αφορμή… Το δικό μας μεγάλο βιβλίo
Σχετικά με το βιβλίο – από τον Άγγελο Χατζηνικολάου
Εισαγωγή στο βιβλίο και όλο το βιβλίο online

Καλές πρακτικές από τις ενδοσχολικές/εξωσχολικές παρεμβάσεις
Στόχος των δραστηριοτήτων αυτού του κύκλου είναι η ενεργή εμπλοκή των παιδιών στη μάθησή τους. Οι παιδαγωγικές παρεμβάσεις σχεδιάζονται έτσι ώστε:
– Να αξιοποιούνται οι γνώσεις, οι εμπειρίες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών μέσα από την αξιοποίηση  ολιστικών, διαθεματικών  προσεγγίσεων στη μάθηση
– Να προσεγγίζεται η μάθηση με όχημα το χορό και την κίνηση, τη μουσική, το θέατρο και την περιβαλλοντική εκπαίδευση
– Να αναδεικνύεται η δημιουργικότητα και η φαντασία των παιδιών
– Να προωθείται η ενεργητική και βιωματική μάθηση
– Να αξιοποιούνται οι διαφορετικές ικανότητες και τρόποι μάθησης των παιδιών
– Να ενθαρρύνονται οι συνεργασίες των παιδιών μεταξύ τους, των παιδιών με τους εκπαιδευτικούς και των εκπαιδευτικών μεταξύ τους και με συνεργάτες άλλων ειδικοτήτων, έτσι ώστε η μάθηση και η ανάπτυξη να επιδιώκεται από όλα τα μέλη της μαθησιακής κοινότητας

1) Παρεμβάσεις στη μουσική εκπαίδευση

2) Παρεμβάσεις στη θεατρική εκπαίδευση

3) Παρεμβάσεις στο δημιουργικό χορό και παιχνίδι

4) Παρεμβάσεις στην περιβαλλοντική εκπαίδευση

Ζωγραφική στον Υπολογιστή από τα παιδιά του 95ου νηπιαγωγείου Θεσσαλονίκης (Ξυλάδικα)

s

n

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...