δήμοι χρηματοδότηση 200 εκατ. ευρώ για να ολοκληρώσουν τον πολεοδομικό σχεδιασμό στην περιοχή τους

Sharing is caring!


Με φορέα Διαχείρισης το Πράσινο Ταμείο .Τι οργανώνουν τα ΤΧΣ


Οι δήμοι αποκτούν άμεση πρόσβαση σε συνολική χρηματοδότηση 200 εκατ. ευρώ για να ολοκληρώσουν τον πολεοδομικό σχεδιασμό στην περιοχή τους. Οι “κάνουλες” θα κλείνουν και θα επιστρέφουν ολόκληρη τη χρηματοδότηση, εάν δεν ολοκληρώσουν τα νέα Τοπικά Χωρικά Σχέδια σε 34 μήνες. Το κόστος μελέτης των μηχανικών που θα αναλάβουν τη μελέτη για την Καλαμάτα προβλέπεται στο ΦΕΚ που εκδόθηκε σε 117.200 ευρώ. Φορέας Διαχείρισης θα είναι το Πράσινο Ταμείο το οποίο θα ορίζει συγκεκριμένες προτεραιότητες. Θα εγκρίνει ποιες περιοχές έχουν προτεραιότητα με βάση τα στοιχεία που θα τεκμηριώνονται σε κάθε μελέτη από τους αιτούμενους δήμους και θα αφορούν εν κατακλείδι στοιχεία οτι δέχονται πιέσεις αυθαίρετης δόμησης οικιστικής και τουριστικής ανάπτυξης. Ταυτοχρόνως θα συγκροτηθεί διυπουργική επιτροπή παρακολούθησης με σκοπό να έχει τη συνολική εποπτεία του εγχειρήματος και τη ταχεία εκπόνηση και έγκριση Τοπικών Χωρικών Σχεδίων για το σύνολο της χώρας,

Το νέο πρόγραμμα μελετών Τοπικών Χωρικών σχεδίων για τους Δήμους της χώρας είναι θα είναι σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο που θα συμβάλει στην ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και εδαφική οργάνωση σε επίπεδο πρωτοβάθμιων ΟΤΑ, δημιουργώντας συνθήκες ασφάλειας δικαίου για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
Στο Άρθρο 1 γιατο σύνολο των διαδικασιών αναφέρει ότι αυτές ορίζονται στην ΥΠΕΝ 27016/2017 απόφαση «Τεχνικές προδιαγραφές μελετών ΤΧΣ του ν. 4447/2016» (Β’ 1975), από την ενιαία ανάθεση κύριας μελέτης και των απαιτούμενων κατά περίπτωση υποστηρικτικών μελετών μέχρι και την έκδοση του π.δ. ΤΧΣ και Περιβαλλοντικών Όρων. Καθώς και το το σύνολο των διαδικασιών, όπως αυτές ορίζονται στην ΥΠΕΝ 27016/2017 απόφαση «Τεχνικές προδιαγραφές μελετών ΤΧΣ του ν. 4447/2016» (Β’ 1975), από την ενιαία ανάθεση κύριας μελέτης και των απαιτούμενων κατά περίπτωση υποστηρικτικών μελετών μέχρι και την παραλαβή και έγκριση των μελετών, συμπεριλαμβανομένων όλων των ενδιάμεσων εγκρίσεων. Στις αρχές και τους στόχους του σχεδιασμού δίνεται έμφαση στην κοινωνική συνοχή, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, τη συνετή διαχείριση της γης και την προστασία των φυσικών συστημάτων και της γεωργικής γης. Επίσης θα εκπονηθούν οι απαιτούμενες υποστηρικτικές μελέτες (γεωλογικές, οριοθέτησης ρεμάτων και Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) μαζί με τη διαδικασία εκπόνησης της κύριας μελέτης των ΤΧΣ. Βασικό στοιχείο της διαδικασίας αποτελεί ο διαφορετικός τρόπος ενσωμάτωσης της ΣΜΠΕ, που αφενός προωθεί την ουσιαστική ένταξη της περιβαλλοντικής διάστασης στον πολεοδομικό σχεδιασμό και αφετέρου μειώνει τον συνολικό χρόνο εκπόνησης των μελετών ΤΧΣ.

Τι προβλέπει η υπουργική απόφαση . Πότε και πως θα σταματά και θα επιστρέφεται η χρηματοδότηση για Τοπικά Χωρικά Σχέδια

Με τη κοινή υπουργική απόφαση των υπουργείων Εσωτερικών, Οικονομίας Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Ενέργειας, που δημοσιεύτηκε στις 10 Μαίου 2019 δείτε εδώ το ΦΕΚ,  θεσμοθετείται το νέο πρόγραμμα εκπόνησης και χρηματοδότησης των νέων ΤΧΣ και προβλέπεται ότι ο πρώτος κύκλος υποβολής προτάσεων για την ένταξη πράξεων στο Πρόγραμμα αρχίζει μέσω αντί­στοιχης πρόσκλησης, η οποία αναμένεται να γίνει από το Πράσινο ταμείο και το ΥΠΕΝ τους προσεχείς μήνες.

Ταυτοχρόνως με την κοινή υπουργική απόφαση  τίθενται οι δικλείδες για να αποφευχθούν εμπλοκές και άλλες παθογένειες, που έχουν ως αποτέλεσμα μέχρι τώρα να καθυστερεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός άνω των τριών δεκαετιών.

ΣΕ 34 ΜΗΝΕΣ

Χαρακτηριστικά προβλέπεται ότι  «η πράξη ΤΧΣ δεν έχει ολοκληρωθεί σε 34 μήνες, όπως ορίζεται στο άρθρο 7, παρ. 6,η πράξη απεντάσ­σεται, μετά από εισήγηση του Φορέα Διαχείρισης και έγκριση της ΕπΠα, και κοινοποιείται στο ΤΠ και Δ και στο ΥΠΕΝ, η δανειακή σύμβαση καταγγέλλεται, η πληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων παύει να χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ και ο δικαιούχος υποχρεούται να επιστρέ­ψει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το σύνο­λο του ποσού που έχει εκταμιευθεί προς αυτόν από το συνομολογηθέν δάνειο, ανεξάρτητα από τα ποσά που έχουν αποδοθεί από το Π.Δ.Ε. για την αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεών του».

Επίσης μέσω του Πράσινου Ταμείου και της επιτροπής παρακολούθησης προβλέπεται συστηματική παρακολούθηση της εξέλιξης των νέων μελετών Τοπικών Χωρικών Σχεδίων, όπως επίσης η δυνατότητα Δήμοι, που δεν έχουν τη δυνατότητα να προκηρύξουν και να υλοποιήσουν τα σχετικά έργα να υποκατασταθούν είτε να λάβουν βοήθεια από κεντρικές δομές.

Η απόφαση προβλέπει σχετικά ότι «πέραν των θεσμοθετημένων ελέγχων των δαπανών του Δημοσίου, ο Φορέας Διαχείρισης δύναται να προβαί­νει σε δειγματοληπτικούς ή στοχευμένους ελέγχους των έργων προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των στοιχείων των δελτίων παρακολούθησης».

s

n

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...