Η υπονόμευση της ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ από τη νεοφιλελεύθερη αντίληψη

•Ο νεοφιλελευθερισμός είναι ένα ισχυρό και πλατύ κοινωνικό και πολιτικό ρεύμα που στοχεύει στην αναδιατύπωση των στόχων, την αναδιάταξη των προτεραιοτήτων και την εισαγωγή νέων μεθόδων και εργαλείων εφαρμογής της κοινωνικής πολιτικής. Τι επιχειρήματα προβάλλει ο νεοφιλελευθερισμός στο δημόσιο λόγο Η διεύρυνση της κρατικού τομέα γίνεται μέσω και της κοινωνικής πολιτικής, διαβρώνει το χαρακτήρα και […]

Όλο το άρθρο