ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΏΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕων

ΕΦΤΑ ΣΟΒΑΡΑ ΣΗΜΕΙΑ : Έσοδα και δαπάνες περιφερειακών και δημοτικών συνδυασμών. Έσοδα και δαπάνες των υποψηφίων Απαγορεύσεις στη χρηματοδότηση συνδυασμών και υποψηφίων Όρια χρηματοδότησης Διαχείριση οικονομικών των συνδυασμών και των υποψηφίων Βιβλία εσόδων και εξόδων Δημοσιοποίηση εσόδων και δαπανών στην Κεντρική Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Βιβλία εσόδων και εξόδων δημοτικών […]

Όλο το άρθρο