ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ : ΕΠΑΝΑ – ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΟΤΑ

Sharing is caring!

Πρέπει η Αυτοδιοίκηση να μετατραπεί σε συλλογικό εκφραστή των “κάτω” και να συνδεθεί με την πολιτική ριζοσπαστικοποίηση της διαφορετικά θα μετατραπεί σε μια άχρηστη διαχειριστική αυτοδιοίκηση για τις πόλεις μας ,την κοινωνική ανάπτυξη ,την περιβαλλοντική αειφορία .

Οι “άχρωμες” τεχνοκρατικές λύσεις είναι ουσιαστικά το “ελευθέρας” για την απομάκρυνση της ΤΑ από τον πολιτικό της ρόλο αλλά και την ισχύ της .Το αντίστοιχο συμβαίνει με τις πιέσεις που υφίσταται η κεντρική πολιτική σκηνή από την “αγορά” ,την “οικονομία” . Επίκεντρο των προσπαθειών του νεοφιλελευθερισμού είναι η επιδίωξη να εμπορευματοποιήσει το σύνολο του κοινωνικού χώρου της πόλης. Να μετατρέψει σε κεφάλαιο τόσο τους φυσικούς πόρους όσο και τον τρόπο λειτουργίας των κατοίκων της. Η εικόνα του αστικού χώρου, το φαίνεσθαι, αυτονομείται εις βάρος της ίδιας της έννοιας της πόλης ως κοινωνικού χώρου. Γίνεται προσπάθεια να μετατρέψει τους αυτοδιοικητικούς θεσμούς , από λαϊκούς συμμετοχικούς θεσμούς σε άχρωμους τεχνοκρατικούς διοικητικούς θεσμούς, τύπου Α.Ε. .Ο νεοφιλελευθερισμός αξιοποιεί τις πόλεις ως τόπο κατανάλωσης τροφής, φυσικών πόρων, ενέργειας, γης. Η εξίσωση «Ελεύθερη Αγορά ίσον Ελευθερία του Ατόμου» αλλοιώνει τις πολιτιστικές αξίες , την στοχοθεσία για την κοινωνική ανάπτυξη. Παρεμβαίνει σε νέες μορφές οργάνωσης του χώρου στις αντιλήψεις για την αστική ανάπτυξη και το σχεδιασμό . Όλα τα παραπάνω αυξάνουν τις κοινωνικές ανισότητες , αλλάζουν μέχρι και τον τρόπο ένταξης της οικογένειας στην οικονομική ζωή . Η κοινωνική πολιτική των δήμων αποκτά νεο περιεχόμενο. Τα νέα προβλήματα χρειάζονται μια νέα ματιά. Δεν μπορούμε να στεκόμαστε αποκλειστικά στην προνοιακή κλασσική πολιτική .Η ευκαιρία να διευρύνουν οι δήμοι το πεδίο της κοινωνικής πολιτικής είναι μεγάλη

s

n

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...