• Χωρίς κατηγορία

Σχεδιασμός για την ενσωμάτωση πράσινων υποδομών στον αστικό ιστό

Sharing is caring!

Οργάνωση και αξιολόγηση χώρων πρασίνου

Ψηφιακό μητρώο δένδρων έκθεση με αξιολόγηση πάρκων, ρεμάτων, δενδροστοιχιών

Οι χώροι αστικού πρασίνου μπορούν να καταταχθούν, με βάση
το ιδιοκτησιακό καθεστώς, σε τρεις κατηγορίες (Π. Γκανάτσας, κ. ά.,
2005):

δημόσιοι χώροι πρασίνου,

  • όπως πάρκα, πλατείες, άλση,
  • πεζόδρομοι, πεζοδρόμια, νησίδες δρόμων, περιβάλλοντες
  • χώροι σχολείων, δημόσιων υπηρεσιών και κέντρων πολιτισμού,
  • φυτώρια και ρέματα

ιδιωτικοί χώροι πρασίνου, όπως

  • προκήπια, πρασιές,
  • ταράτσες, ακάλυπτοι χώροι μεταξύ πολυκατοικιών, και

χώροι πρασίνου με ειδικό καθεστώς διαχείρισης, όπως

  • αρχαιολογικοί χώροι, πανεπιστημιουπόλεις, περιβάλλοντες
  • χώροι νοσοκομείων, αθλητικές εγκαταστάσεις, κοιμητήρια,
  • αυλές εκκλησιών, ΧΥΤΑ, παλιά λατομεία κ.λ.π.

Για την καλύτερη διαχείριση του πρασίνου στον αστικό και περιαστικό χώρο την οργάνωση και αξιολόγηση χώρων πρασίνου πρέπει να καταρτιστεί μητρώο δένδρων με κατάλληλα προγράμματα σταδιακής αποτύπωσης και παρακολούθησης όλων των εγγεγραμμένων δένδρων σε πάρκα , ρέματα και δενδροστοιχίες και την παρακολούθηση διαφόρων δεικτών
 στοιχεία που θα καταγράφουν το μικροκλίμα της περιοχής . Με προτεραιότητα στα ιδιαίτερης σημασίας δένδρα ηλικίας ,ιστορικά και λοιπών χαρακτηριστικών

Για την καλύτερη διαχείριση του πρασίνου στον αστικό χώρο πρέπει να καταρτιστεί μητρώο δένδρων με κατάλληλα προγράμματα αποτύπωσης και παρακολούθησης όλων των δένδρων με βασικό άξονα τις δενδροστοιχίες, τα πάρκα και τα ρέματα.

Τα μητρώα δένδρων πρέπει να περιλαμβάνουν μόνιμα στοιχεία των δένδρων, όπως είδος, θέση και διαθέσιμο αυξητικό χώρο και μεταβαλλόμενα στοιχεία τα οποία εξαρτώνται από την αύξηση και κλάδευση τους, όπως ύψος, στηθιαία διάμετρο και εύρος κόμης. Ακόμη περιλαμβάνουν στοιχεία αξιολόγησης των δένδρων, όπως ζωτικότητα, υγεία, σταθερότητα, προβλήματα κορμού, κόμης και ριζών, και ασθένειες που προκύπτουν από μύκητες ή έντομα.


Σχεδιασμός για την ενσωμάτωση πράσινων υποδομών στον αστικό ιστό

Διαχείριση όμβριων υδάτων

Στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης αλλά και την γενικότερης
βιωσιμότητας τους συνολικού μοντέλου, κρίνεται αναγκαία η
διαχείριση των ομβρίων σε επίπεδο δρόμων και πεζοδρομίων αλλά
και οικοδομικών τετραγώνων. Στις αστικές περιοχές, τα φυσικά
μοτίβα αποστράγγισης έχουν αλλάξει με την πάροδο του χρόνου
λόγω της σταδιακή αύξηση των αδιαπέραστων επιφανειών. Υλικά
όπως το σκυρόδεμα και η άσφαλτος, καθιστούν τις επιφάνειες αυτές
αδιαπέραστες.

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία γίνεται εκτίμηση της κατάστασης κάθε δένδρου και προτείνονται τα απαραίτητα κάθε φορά μέτρα, που πρέπει να ληφθούν για την καλύτερη συντήρηση και λειτουργία των χώρων πρασίνου. Με την βοήθεια των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) χαρτογραφείται η περιοχή και αποτυπώνεται ακριβώς η θέση του κάθε δένδρου. Κάθε δένδρο υποστηρίζεται από βάση δεδομένων με τα αναφερόμενα στοιχεία και τα προτεινόμενα μέτρα, τα οποία μπορούν να παρακολουθούνται και να ενημερώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες κατά τακτά χρονικά διαστήματα μετά από επιτόπιους ελέγχους.s

n

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...