Ημερήσιο αρχείο: 19 Φεβρουαρίου, 2019

Προγραμματικές & οργανωτικές προϋποθέσεις για μια προοδευτική συμπαράταξη

Οι νέες συνθήκες που ανακύπτουν μετά την έξοδο από την κρίση και τα προγράμματα προσαρμογής, οι ανάγκες και οι προκλήσεις που αναδεικνύονται για την κοινωνία και την οικονομία με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η Συμφωνία...