• Χωρίς κατηγορία

e-Πολεοδομία από τη νέα χρονιά για Δημόσια Διοίκηση και πολίτες

Sharing is caring!

e-Πολεοδομία από τη νέα χρονιά για Δημόσια Διοίκηση και πολίτες ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ 
Δημοσίευση: 16 Νοεμβρίου 2018 


Το σύνολο των πολεοδομικών δεδομένων (π.χ. σχέδια πόλης, χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης μαζί με όλες τις τροποποιήσεις) ανά την επικράτεια έως το επίπεδο του οικοδομικού τετραγώνου θα είναι ορατά και προσβάσιμα σε πολίτες και Δημόσια Διοίκηση από την αρχή της επόμενης χρονιάς μέσω της πλατφόρμας «Ηλεκτρονική Πολεοδομία 3».

Με την Απόφαση (ΦΕΚ 5045 / Τεύχος Β’/13.11.2018) του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τη λειτουργία, την τήρηση, την επικαιροποίηση και την περαιτέρω ανάπτυξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας η οποία αφορά τα πολεοδομικά δεδομένα της χώρας και περιλαμβάνει τα δημόσια γεωχωρικά δεδομένα που παράγονται από τις διαδικασίες του ρυθμιστικού χωρικού σχεδιασμού και της εφαρμογής του και έχουν θεσμική και κανονιστική ισχύ γενικά, ειδικά ή τοπικά στην ελληνική επικράτεια.

Το ΥΠΕΝ, σε ανακοίνωσή του, υπενθυμίζει ότι η υλοποίηση του έργου «εκκρεμούσε για περισσότερο από μία δεκαετία. Είχε ξεκινήσει από προηγούμενες κυβερνήσεις (e-Πολεοδομία 1 & e-Πολεοδομία 2), ενταγμένο στην Κοινωνία της Πληροφορίας, πλην όμως δεν προχώρησε και η χώρα κινδύνεψε να κληθεί να επιστρέψει την κοινοτική χρηματοδότηση. Η σημερινή κυβέρνηση απέτρεψε τον κίνδυνο αυτό και ολοκλήρωσε το έργο».

Το σύστημα περιλαμβάνει επιμέρους λειτουργίες και προβλέπεται η σταδιακή επέκτασή του ώστε να καταχωρίζονται όλες οι πράξεις της διοίκησης που συνδέονται με τον πολεοδομικό σχεδιασμό – π.χ., ανάπτυξη εφαρμογής για τη θέαση της ροής των εργασιών για την έγκριση των σχετικών διοικητικών πράξεων ώστε ανά πάσα χρονική στιγμή να φαίνεται το στάδιο προόδου της διαδικασίας.

Κατά την απόφαση, τα τηρούμενα δεδομένα του συστήματος διασυνδέονται με τα πληροφοριακά συστήματα του ΥΠΕΝ και άλλων δημόσιων φορέων για την παροχή γεωχωρικής πληροφορίας ως προς τις προστατευόμενες περιοχές: δάση και δασικές εκτάσεις, αρχαιολογικούς χώρους, ποταμούς, γεωτεμάχια του Κτηματολογίου, δίκτυα μεταφορών, ενεργειακά δίκτυα κ.ο.κ.

Στους «πιστοποιημένους χρήστες», την ομάδα των δημόσιων λειτουργών που χρησιμοποιούν το σύστημα στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους, περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες δόμησης των δήμων, τα τμήματα Χωρικού Σχεδιασμού των Περιφερειών, τα τμήματα Πολεοδομικού Σχεδιασμού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, οι διευθύνσεις Χωρικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ και ανάλογες θεματικές διευθύνσεις άλλων υπουργείων. Επιπλέον, ορίζεται ότι δεν θα δημοσιεύονται στο ΦΕΚ από την 1η Ιανουαρίου πράξεις που δεν συνοδεύονται από βεβαίωση εισαγωγής τους σύστημα.

Ουσιαστικό βήμα στο ευρύτερο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους χαρακτηρίζει ο Γ. Σταθάκης την πλήρη αξιοποίηση της πλατφόρμας e-Πολεοδομία. Σε δήλωσή του υπογραμμίζει ότι “η διαρκής αναβάθμιση της πλατφόρμας, η επικαιροποίηση των δεδομένων της και η διασύνδεσή της με άλλες ομοειδείς βάσεις γεωχωρικών δεδομένων θα συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών που εμπλέκονται με τον χωρικό σχεδιασμό και κυρίως στην καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επαγγελματιών».

Λ.ΣΤ.

s

n

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...