Η δημιουργική πόλη :Μια ιδέα ή ένα εργαλείο σχεδιασμού.Η περίπτωση της Βαρκελώνης : Πόλεις και Πολιτικές

ΤΟΠΙΚΉ ΑΝΆΠΤΥΞΉ

Sharing is caring!

Πηγή: Η δημιουργική πόλη :Μια ιδέα ή ένα εργαλείο σχεδιασμού.Η περίπτωση της Βαρκελώνης : Πόλεις και Πολιτικές