“ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ”

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΑΙΡΕΤΟΥΣ, ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΕΣ & ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, Γεωργίου Παπανδρέου 1, Καρπενήσι, ΤΚ 36100Πέμπτη – Σάββατο, 25 – 27 Οκτωβρίου 2018 ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2018ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Ολομέλεια09:00-09:30 Χαιρετισμοί Φορέων Διοργάνωσης 09:30-09:50 Χαιρετισμοί 09:50-10:00 Κήρυξη Έναρξης Εργασιών 10:00-10:30 Κεντρικές ΟμιλίεςΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣΟλομέλεια 10:30-12:00 : Κατηγοριοποίηση Δήμων & […]

Όλο το άρθρο