• Χωρίς κατηγορία

Προχωρούν τα αντιπλημμυρικά Θουρία – Ασπρόχωμα

Sharing is caring!

Τα δύο αντιπλημμυρικά έργα από τη Θουρία μέχρι το νέο Νοσοκομείο και από το Νοσοκομείο μέχρι τη διασταύρωση προς Μεσσήνη, στο Ασπρόχωμα, με τα οποία θα αποφορτισθεί η περιοχή από τα νερά της βροχής, που δημιουργούσαν προβλήματα, προχωρούν ικανοποιητικά, όπως ανακοινώθηκε από τον Δήμο Καλαμάτας.

Από τα δύο έργα που εκτελούνται με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, μεγαλύτερη πρόοδο έχει σημειώσει το πρώτο, καθώς ξεκίνησε νωρίτερα

ΑΠΟ ΤΗ ΘΟΥΡΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Το έργο «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων οδού Αθηνών – Νέας Εισόδου στο τμήμα από Θουρία έως Νέδοντα ποταμό του Δήμου Καλαμάτας, Α΄ φάση, τμήμα από Θουρία έως Νοσοκομείο» έχει προϋπολογισμό 2.952.000 € με τον ΦΠΑ. Ανάδοχος είχε αναδειχθεί κατόπιν διαγωνισμού η Χρονόπουλος ΑΤΚΕΕ, που προσέφερε έκπτωση 53,24%.

Το έργο έχει σκοπό να επιλύσει τα μεγάλα προβλήματα απορροής ομβρίων που παρουσιάζονται στην παλαιά εθνική οδό Τρίπολης – Καλαμάτας, στο τμήμα από Θουρία έως Νοσοκομείο και κάνουν το δρόμο ορισμένες φορές αδιάβατο κατά τους χειμερινούς μήνες.

Με την ολοκλήρωσή του, θα συλλέγονται τα όμβρια των ανάντη περιοχών και της παλαιάς εθνικής οδού στο τμήμα από Θουρία έως Νοσοκομείο και μέσω κυρίου συλλεκτήρα αγωγού θα παροχετεύονται στον ποταμό Ξερίλα, λίγο πριν τη συμβολή του με τον ποταμό Άρι.

Στο έργο περιλαμβάνονται:

α) Από αγωγό από οπλισμένο σκυρόδεμα 735 μέτρων

β) Από χωμάτινο αγωγό συνολικού μήκους 1.065 μέτρων.

ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΧΡΙ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ

Για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ομβρίων οδού Αθηνών-Νέας Εισόδου στο τμήμα Θουρία έως Νέδοντα Ποταμό – Β΄ φάση», ανάδοχος είναι η SICAP ΑΤΕ, που προσέφερε έκπτωση 53,93% επί προϋπολογισμού μελέτης 2.500.000 ευρώ με το ΦΠΑ.

Το δεύτερο μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο, από το Νοσοκομείο μέχρι τη διασταύρωση προς Μεσσήνη στο Ασπρόχωμα, συμπληρώνει το έργο διαχείρισης ομβρίων από τη Θουρία μέχρι το Νοσοκομείο.

Στο πλαίσιο του νέου έργου από το Νοσοκομείο μέχρι το Ασπρόχωμα, θα κατασκευασθεί κύριος συλλεκτήρας αγωγός μήκους 982 μέτρων, με έργο εισόδου στην περιοχή του Αντικαλάμου και εκβολή στον ποταμό Άρι. Επίσης, θα κατασκευασθούν δευτερεύοντες συλλεκτήρες αγωγοί, ο πρώτος μήκους 434 μέτρων με έργο εισόδου στον Αντικάλαμο, βορειοανατολικά του Νοσοκομείου και ο δεύτερος μήκους 244 μέτρων με έργο εισόδου βορειοανατολικά του ΤΕΙ Καλαμάτας. Θα κατασκευασθούν, ακόμη, 15 φρεάτια επίσκεψης σωληνωτών αγωγών και 120 φρεάτια υδροσυλλογών.

Επιπλέον, θα ανακατασκευαστούν τμήματα αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων, συνολικού μήκους 1.000 μέτρων, στις περιοχές ανατολικά του Νοσοκομείου και δυτικά του ΤΕΙ Καλαμάτας.

Πηγή: Προχωρούν τα αντιπλημμυρικά Θουρία – Ασπρόχωμα

s

n

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...