Γιατί Σοσιαλισμός; by Albert Einstein

Ioannis Bitsanis Why Socialism? Γιατί Σοσιαλισμός; by Albert Einstein (May 01, 2009) Μετάφραση: Γιάννης Μπιτσάνης. Αυτό το άρθρο δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στο 1ο φύλλο της Monthly Review (Μηνιαία Επιθεώρηση, Μάιος 1949). Τον Μάιο του 1998 αναδημοσιεύτηκε για την επέτειο 50 χρόνων από τη δημοσίευση του πρώτου φύλλου της Monthly Review. Η μετάφραση έγινε, κατά […]

Όλο το άρθρο