Ημερήσιο αρχείο: 17 Ιουνίου, 2018

Τι είναι ο Τουρισμός Υγείας

Τι είναι ο Τουρισμός Υγείας

Νόμος 4582/2018 – ΦΕΚ Τεύχος Α 208/11.12.2018Θεματικός τουρισμός – Ειδικές μορφές τουρισμού – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης – Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις Τουρισμός Υγείας είναι...