• Χωρίς κατηγορία

Εκδόθηκε η Κ.Υ.Α. για την καταβολή αποζημίωσης στους Δημοτικούς Συμβούλους για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Δ.Σ.

Sharing is caring!

Δημοσιεύθηκε σε Φ.Ε.Κ. (Β’ 1417/25.4.2018) η Κ.Υ.Α. με τις λεπτομέρειες καταβολής αποζημίωσης στους Δημοτικούς Συμβούλους για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων. Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. – η οποία σημειώνεται ότι εκδόθηκε με εννέα (9) μήνες καθυστέρηση, μετά την ψήφιση του αρθρου 33 του ν.4483/2017 – το ύψος της αποζημίωσης, για κάθε συνεδρίαση, (έως 4 συνεδριάσεις τον μήνα) δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί στο 1% της αντιμισθίας του δημάρχου Αθηναίων και βαρύνει τον προϋπολογισμό εκάστοτε Δήμου. 

Σημειώνεται πως ως μηνιαία αντιμισθία του δημάρχου Αθηναίων υπολογίζονται οι ισχύουσες ακαθάριστες βασικές αποδοχές, χωρίς τυχόν επιδόματα ή άλλες προσαυξήσεις, ενώ αποζημίωση δικαιούται και ο δημοτικός σύμβουλος που αποχώρησε πριν από την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Δ.Σ. Η συνολική δαπάνη εκτιμάται να ανέλθει στα 6.730.560 ευρώ.

Από το ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους, αφαιρούνται οι νόμιμες κρατήσεις.

Η αποζημίωση καταβάλλεται στους δικαιούχους εντός των πρώτων επτά (7) ημερών κάθε μηνός, με «διαβιβαστικό» του Δημάρχου ή του αρμόδιου αντιδημάρχου ή του προέδρου του Δ.Σ. προς την οικονομική υπηρεσία του δήμου.

Η αποζημίωση δεν καταβάλλεται στους δημοτικούς συμβούλους που εκλέγονται στους δήμους των εκλογικών περιφερειών Α’ και Β’ Αθηνών, Α’ και Β’ Πειραιά και Α’ Θεσσαλονίκης ενώ εξαιρούνται οι νησιωτικοί δήμοι που υπάγονται σε αυτές τις περιφέρειες. Επίσης, δεν καταβάλλεται σε συμβούλους λοιπών δήμων, που η κατοικία τους απέχει λιγότερο από 10 χλμ. από τη Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα που βρίσκεται η έδρα του δήμου.

Οι αποφάσεις αποζημίωσης λαμβάνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο, βάσει των βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας του αρθρου 279 του ν.3463/2006 που προσκομίζονται και της απόστασης του οικισμού, στον οποίο βρίσκεται η κατοικία, από την Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα, στην οποία βρίσκεται η έδρα του Δήμου.

Τέλος, σημειώνεται πως η Κ.Υ.Α έχει αναδρομική ισχύ και ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης στό Φ.Ε.Κ. του ν. 4483/2017, που ήταν η 31η Ιουλίου 2017.

Την Κ.Υ.Α. υπογράφουν ο υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Χουλιαράκης.

Μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο της Κ.Υ.Α. ΕΔΩ

s

n

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...