• Χωρίς κατηγορία

Η άποψη του ΓΟΕΒ Παμίσου για Μουτελάκη και Κασκούτη

Sharing is caring!

Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018 

 Η άποψη του ΓΟΕΒ Παμίσου για τη ρύπανση των αποστραγγιστικών τάφρων Μουτελάκη και Κασκούτη

 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online

Η άποψη του ΓΟΕΒ Παμίσου για τη ρύπανση των αποστραγγιστικών τάφρων Μουτελάκη και Κασκούτη

Σε περαιτέρω νόμιμες ενέργειες για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Οργανισμού και των αγροτών-μελών του, λόγω του πολυετούς περιβαλλοντικού προβλήματος ρύπανσης των νερών των αποστραγγιστικών τάφρων Μουτελάκη και Κασκούτη, προτίθεται να προχωρήσει η διοίκηση του ΓΟΕΒ Παμίσου.

Αυτό τονίζει ο πρόεδρος του ΓΟΕΒ Μιχάλης Μανωλέας, παρουσιάζοντας τις θέσεις της διοίκησης για το σοβαρό αυτό ζήτημα και για άλλα σημαντικά θέματα του Οργανισμού, ενώ αντιδρά και χαρακτηρίζει ατεκμηρίωτο το πρόστιμο των 500 ευρώ από την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας. Παρατηρεί ότι “η ρύπανση των υδάτων των αποστραγγιστικών τάφρων Μουτελάκη και Κασκούτη συνεχίζεται και δημιουργεί περιβαλλοντικό πρόβλημα και αρδευτική δυσλειτουργία στην περιοχή”. Σημειώνει πως “το πρόβλημα ρύπανσης των υδάτων των δύο αποστραγγιστικών τάφρων που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο, είναι ένα πολυετές περιβαλλοντικό πρόβλημα – έγκλημα που ακόμα δεν έχει επιλυθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες”. Κι εκτιμά ότι “επιπλέον δημιουργεί πρόβλημα στη λειτουργία του ΓΟΕΒ Παμίσου και την άρδευση των αγροτών, διότι εντός ενός πεπαλαιωμένου δικτύου άρδευσης περιορισμένων δυνατοτήτων εμποδίζεται η δυνατότητα ποτίσματος από τις συγκεκριμένες τάφρους, λόγω της μόλυνσής τους”.

Αναλυτικά, ο πρόεδρος του ΓΟΕΒ Παμίσου Μ. Μανωλέας, για την προσπάθεια του Οργανισμού να ελέγξει το πρόβλημα, παρατηρεί: “Ο ΓΟΕΒ Παμίσου επανειλημμένως έλεγξε την κατάσταση και απευθύνθηκε με δεδομένα εγγράφως στις αρμόδιες ελεγκτικές, διωκτικές και ανακριτικές υπηρεσίες, ώστε επιτέλους το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί από τη ρίζα του, αλλά μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία ουσιαστική εξέλιξη. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τον Ιούνιο 2017 ο ΓΟΕΒ Παμίσου ζήτησε εγγράφως τη σύγκληση του ΚΕΠΠΕ Π.Ε. Μεσσηνίας, ώστε να γίνουν οι κατά αρμοδιότητα έλεγχοι εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων όλων των παρακείμενων εγκαταστάσεων”.

Ο κ. Μανωλέας διαφωνεί με το πρόστιμο των 500 ευρώ που επιβλήθηκε στον ΓΟΕΒ Παμίσου από την Π.Ε. Μεσσηνίας, εκτιμά πως στρέφεται κατά της Περιφέρειας κι επισημαίνει: “Στην παρούσα φάση το ανωτέρω πρόβλημα μόλυνσης των υδάτων δεν έχει επιλυθεί. Μάλιστα, η Π.Ε. Μεσσηνίας επιβάλλει πρόστιμο 500 ευρώ στον ΓΟΕΒ Παμίσου για πλημμελή συντήρηση και εποπτεία αποστραγγιστικών τάφρων της περιοχής. Τονίζεται ότι ο ΓΟΕΒ είναι αυτοδιοικούμενος Οργανισμός Κοινής Ωφελείας εποπτευόμενος από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και ιδιαίτερα σε θέματα πρόσληψης προσωπικού και καθορισμού δαπανών συντήρησης δεν δύναται να ενεργήσει χωρίς την έγκριση της Περιφέρειας. Και όπως προκύπτει στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχει θέμα πλημμελούς εποπτείας και συντήρησης του στραγγιστικού δικτύου με ευθύνη του ΓΟΕΒ. Βέβαια η αστυνόμευση, ο έλεγχος και η συντήρηση της περιοχής προβλέπεται να γίνεται και από άλλες υπηρεσίες που διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό. Και γεννάται το ερώτημα εάν έχει επιβληθεί πρόστιμο και σε αυτές τις υπηρεσίες”.

Για την εποπτεία και συντήρηση του αποστραγγιστικού δικτύου αναφέρει, αναλυτικά: “Οσον αφορά την εποπτεία του δικτύου, ο Οργανισμός δεν διαθέτει προσωπικό (υδρονομείς κ.ά.) και δύναται να προσλάβει μόνο κατόπιν σχετικής έγκρισης της εποπτεύουσας Περιφέρειας Πελοποννήσου. Το Δ.Σ. του Οργανισμού επανειλημμένως έκανε σχετικά αιτήματα προς την Περιφέρεια, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουν δοθεί οι απαιτούμενες εγκρίσεις, ώστε ο Οργανισμός να διαθέτει προσωπικό. Παρά την παντελή έλλειψη προσωπικού, όπως προαναφέρθηκε ο ΓΟΕΒ Παμίσου ενήργησε αυτοβούλως και από τον Ιούνιο 2017 έλεγξε και ακολούθως με στοιχεία ζήτησε εγγράφως από τις αρμόδιες ελεγκτικές, διωκτικές και ανακριτικές υπηρεσίες να εξασφαλιστεί ο πλήρης έλεγχος του φαινομένου και της περιοχής”.

Για τη συντήρηση του δικτύου:

– Κατόπιν της θεομηνίας Σεπτεμβρίου 2016, όπου προβλέπεται να επεμβαίνει η Περιφέρεια για την αποκατάσταση των ζημιών από ανωτέρα βία, η Π.Ε. Μεσσηνίας συνέταξε τεχνικό δελτίο και εκτός των άλλων αιτήθηκε χρηματοδότηση για τον «καθαρισμό αποστραγγιστικών τάφρων αρμοδιότητας ΓΟΕΒ Παμίσου. λόγω επίχωσης από φερτά υλικά. Μήκος αποστραγγιστικού δικτύου περίπου 200 χλμ.» και οφείλει να εκτελέσει όλες τις αναγκαίες εργασίες καθαρισμού τάφρων από ανωτέρα βία, για την αποφυγή πλημμυρών και την εν δυνάμει υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

– Οι αποστραγγιστικές τάφροι Μουτελάκη και Κασκούτη και δευτερεύοντα τμήματά τους καθαρίστηκαν προσφάτως από εργολαβίες της Π.Ε. Μεσσηνίας, η μεν πρώτη κατά τη χειμερινή περίοδο 2017-2018 και η δεύτερη κατά τη χειμερινή περίοδο 2016-2017.

– Τα ύδατα των αποστραγγιστικών τάφρων Μουτελάκη και Κασκούτη είναι τα μόνα που δεν μπορούν να είναι στάσιμα, διότι καθημερινά οδεύονται προς την θάλασσα μέσω του αποστραγγιστικού αντλιοστασίου Μπουρνιά.

– Πρόσφατα, στις 18-1-2018 πραγματοποιήθηκε συνάντηση υπό την κ. αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Μεσσηνίας με θέμα την αντιμετώπιση της περιοδικής μόλυνσης των υδάτων και αποφασίστηκε ο εντοπισμός των πηγών ρύπανσης. Μάλιστα, δημοσιεύτηκαν και σχετικά δελτία Τύπου. Δεν ετέθη θέμα περαιτέρω καθαρισμού των αποστραγγιστικών τάφρων, λόγω περιβαλλοντικής υποβάθμισης των υδάτων. Δεν ετέθη θέμα καθαρισμού των αποστραγγιστικών τάφρων από τον ΓΟΕΒ για να γίνουν προσβάσιμοι οι χώροι αυτοί και να μπορούν να ελεγχθούν. Οι εγκαταστάσεις που λειτουργούν στην περιοχή είναι γνωστές σε όλους και μπορούν να ελεγχθούν. Αλλωστε η Π.Ε. Μεσσηνίας διαθέτει μηχανήματα έργων (Μ.Ε.), τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούνται και για την εκτέλεση των εργασιών που χρειάζονται οι ελεγκτικές υπηρεσίες της Π.Ε. Μεσσηνίας.

– Οι εργασίες συντήρησης των αποστραγγιστικών τάφρων με δαπάνες ΓΟΕΒ Παμίσου γίνονται κατόπιν έγκρισης του προϋπολογισμού του από την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Στους εγκεκριμένους προϋπολογισμούς 2017 του ΓΟΕΒ δεν είχαν προβλεφθεί δαπάνες για καθαρισμούς αντιμετώπισης υποβάθμισης των επιφανειακών υδάτων, λόγω ανάπτυξης φαινομένων ευτροφισμού, στασιμότητας των υδάτων, ανάπτυξη ανοξικών συνθηκών. Ο Οργανισμός δεν δύναται να προβεί σε δαπάνες εκτός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του από την Περιφέρεια.

– Ο καθαρισμός του αποστραγγιστικού δικτύου στην περιοχή αλλά και γενικότερα, γίνεται με χρήματα των πολιτών, ώστε να εξασφαλίζεται η αποστράγγιση των παρακείμενων ιδιοκτησιών τους και δεν επιτρέπεται να σπαταλούνται για τη δήθεν υποβάθμιση του περιβάλλοντος από τη βλάστηση (ιδιαίτερα στην παρούσα δεινή οικονομική συγκυρία).

– Οι εργασίες συντήρησης γίνονται ανταποδοτικά και κάποιοι ωφελούμενοι δεν πληρώνουν εγκαίρως, ώστε να γίνονται οι αναγκαίες εργασίες συντήρησης. Για παράδειγμα η Π.Ε. Μεσσηνίας δεν έχει ακόμα αποπληρώσει τις περσινές δικές της οφειλές έτους 2017 προς τον ΓΟΕΒ Παμίσου για 10 κτήματα που διαθέτει στις περιοχές Σπερχογείας και Μεσσήνης.

Για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Οργανισμού και των αγροτών-μελών του, σημειώνει: “Το πολυετές πρόβλημα περιβαλλοντικής ρύπανσης συγκεκριμένων αποστραγγιστικών τάφρων αρμοδιότητας ΓΟΕΒ Παμίσου, το οποίο παράλληλα ζημιώνει τον Οργανισμό και τους αγρότες-μέλη του, λόγω παρεμπόδισης άρδευσης από το σύνολο του δικτύου, απασχολεί από καιρό τον ΓΟΕΒ, έχει ελέγξει το φαινόμενο και επανειλημμένως έχει ζητήσει από τις αρμόδιες ελεγκτικές, διωκτικές και ανακριτικές υπηρεσίες τον άμεσο έλεγχο των πηγών ρύπανσης για την οριστική επίλυση του φαινομένου. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν έχει διαπιστωθεί αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος και ο ΓΟΕΒ Παμίσου προχωρά σε περαιτέρω νόμιμες ενέργειες για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Οργανισμού και των αγροτών-μελών του που συνεχώς ζημιώνονται από το πολυετές πρόβλημα ρύπανσης των υδάτων. Προφανώς ο ΓΟΕΒ Παμίσου θα προσφύγει κατά της παντελώς ατεκμηρίωτης και μη νόμιμης απόφασης επιβολής προστίμου 500 ευρώ”.

s

n

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...