Για Θεσμούς Λειτουργία Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού και Αρμοδιότητες

Βασίλης Ε Βάσσιος Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ελληνικού – ΑργυρούποληςΑθήνα, 4 Νοεμβρίου 2016 Οι συνέπειες του «Καλλικράτη» στο θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης του πρώτο βαθμού (Δήμος), όχι μόνο σε οικονομικό, αλλά και σε θεσμικό, δημοκρατικό και συμμετοχικό επίπεδο, είναι ήδη περισσότερο από ορατές. Άμεσα, τώρα, σήμερα με την Κυβέρνηση της αριστεράς, η συκοφάντηση, η υπο χρηματοδότηση, οι […]

Όλο το άρθρο