ΚΥΑ Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2018.

Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. οικ.25595/2017 – ΦΕΚ 2658/Β/28-7-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. οικ.25595/2017  ΦΕΚ 2658/Β/28-7-2017 Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2018. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4270/2014 (Α΄ […]

Όλο το άρθρο

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ

    Τι σημαίνει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ  για την  Περιφέρεια Πελοποννήσου  και που στοχεύει Ποιος είναι ρόλος της περιφερειακής  σύσκεψης   Η μεθοδολογία εκπόνησης του προγράμματος Η οργάνωση της περιφερειακής  σύσκεψης   Τι είναι πρόγραμμα   Πολιτικό πρόγραμμα, είναι εκείνο που ενοποιεί και ολοκληρώνει τα επιμέρους αιτήματα της κοινωνίας  δηλαδή εναρμονίζει τις επιμέρους στοχεύσεις, […]

Όλο το άρθρο