Ημερήσιο αρχείο: 26 Αυγούστου, 2017

Θερμοκηπιακές Καλλιέργειες Τριφυλίας

Θερμοκηπιακές Καλλιέργειες Τριφυλίας

Ειδικά σήμερα µε τα διάφορα διαρθρωτικά προγράμματα της Ελληνικής Γεωργίας οι θερµοκηπιακές καλλιέργειες μπορούν να αποτελέσουν διέξοδο και ταυτόχρονα σηµαντικό παράγοντα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Η Ελλάδα παρ’ όλες τις δυσκολίες έχει όλα τα...