Ημερήσιο αρχείο: 4 Αυγούστου, 2017

Απορρίφθηκε το αίτημα ένταξης στο ΕΣΠΑ για την επισκευή του Πολυκλαδικού

Απορρίφθηκε το αίτημα ένταξης στο ΕΣΠΑ για την επισκευή του Πολυκλαδικού

Παρασκευή, 04 Αυγούστου 2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Απορριπτική απόφαση, που υπογράφεται από τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Πέτρο Τατούλη, εκδόθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος, όσον αφορά την αίτηση του Δήμου Καλαμάτας για την...