• Χωρίς κατηγορία

Μεθοδολογική Προσέγγιση του Επιχειρώ Κοινωνικά – Επιχειρώ Κοινωνικά

Sharing is caring!

Μεθοδολογική Προσέγγιση του Επιχειρώ Κοινωνικά Μεθοδολογία

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Επιχειρώ Κοινωνικά», είναι η πρώτη συντονισμένη προσπάθεια ανάδειξης, ενίσχυσης και υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, από τον Δήμο της Αθήνας.Ξεκινώντας το 2014 η ερευνητική ομάδα του Επιχειρώ Κοινωνικά, επεδίωξε να δημιουργήσει μία κοινή γλώσσα επικοινωνίας, ένα πλαίσιο αναφοράς και ένα εργαλείο αξιολόγησης για την κοινωνική επιχειρηματικότητα στην πόλη μας.Σαν αποτέλεσμα οδηγηθήκαμε σε τρία εργαλεία που μπορούν να συμβάλουν στην κοινή γλώσσα και το πλαίσιο αναφοράς που αναζητούμε: μία υπόθεση εργασίας για το τι εστί “κοινωνική επιχείρηση” που αποτελεί τον ελάχιστο κοινό παρανομαστή των διαφορετικών προσεγγίσεων που συναντώνται στην εγχώρια, την ευρωπαϊκή και τη διεθνή πρακτική ένα πλαίσιο αναφοράς που θέτει τα χαρακτηριστικά που εξετάζουμε στις κοινωνικές επιχειρήσεις και ένα εργαλείο αξιολόγησης των κοινωνικών επιχειρήσεων, με σκοπό την τοποθέτηση τους μέσα στο χώρο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, τη δημιουργία διάφανων κριτηρίων αξιολόγησης, τη διάγνωση των αναγκών των κοινωνικών επιχειρήσεων όπως και την επιλογή των συμμετεχόντων φορέων στα προγράμματα του «Επιχειρώ Κοινωνικά». Προτού προχωρήσουμε στην επεξήγηση των εργαλείων αυτών, αξίζει να αναφέρουμε ότι το Επιχειρώ Κοινωνικά δεν περιορίστηκε σε συγκεκριμένες νομικές μορφές που για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, αλλά είναι ανοιχτό σε κάθε νομική μορφή που μπορεί να τεκμηριώσει ότι ικανοποιεί τα κριτήρια του κοινωνικού επιχειρείν όπως αυτά αναλύονται στη συνέχεια. Η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι λοιπόν περισσότερο θέμα καταστατικού και τεκμηρίωσης παρά νομικής μορφής καθεαυτής. Η παραπάνω επιλογή δεν είναι τυχαία αλλά βασίζεται σε δύο δεδομένα: αφενός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όλες οι χώρες πλην Σκωτίας είναι ανοιχτές στη νομική μορφή, αφετέρου είδαμε ότι στη χώρα μας πολλοί φορείς που είναι κοινωνικές επιχειρήσεις σύμφωνα με την κοινή λογική, αποκλείονται από το νόμο.

Πηγή: Μεθοδολογική Προσέγγιση του Επιχειρώ Κοινωνικά – Επιχειρώ Κοινωνικά

s

n

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...