Τελικές προτάσεις για τον προσδιορισμό και εξειδίκευση για τη Χωρική Ανάπτυξη στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Η παρούσα έκθεση με τίτλο «Τελικές προτάσεις για τον προσδιορισμό και εξειδίκευση της Περιφερειακής Στρατηγικής για τη Χωρική Ανάπτυξη στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του ΕΠ Πελοποννήσου 2014 – 2020» αποτελεί το 2ο παραδοτέο του έργου «Σύμβουλος υποστήριξης για τον προσδιορισμό της Στρατηγικής της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε σχέση με τις δράσεις Χωρικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο […]

Όλο το άρθρο