Ξεκινά η μελέτη για την επικαιροποίηση του master plan λιμένα Καλαμάτας | Foninews.gr

ΤΟΠΙΚΉ ΑΝΆΠΤΥΞΉ

Sharing is caring!

Ξεκινά η μελέτη για την επικαιροποίηση του master plan λιμένα Καλαμάτας0By on 19 Ιανουαρίου 2017 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο, σχετικά με την επικαιροποίηση του master plan λιμένα Καλαμάτας, έργου που έχει τον τίτλο «Τεχνικές μελέτες των νέων έργων του προγραμματικού σχεδίου (master plan) του λιμένα Καλαμάτας». Σε αυτήν μετέσχον εκπρόσωποι της αναδόχου κοινοπραξίας, ο δήμαρχος, αιρετοί του Δήμου Καλαμάτας, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου και εκπρόσωποι Δημοσίων Υπηρεσιών. Αντικείμενο της μελέτης, που χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, είναι αφενός η επικαιροποίηση του εγκεκριμένου προγραμματικού σχεδίου (master plan) του λιμένα Καλαμάτας και αφετέρου η εκπόνηση προμελέτης και οριστικής μελέτης λιμενικών έργων και οριστικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής Η/Μ εγκαταστάσεων, η σύνταξη μελέτης ΣΑΥ – ΦΑΥ και η σύνταξη τευχών δημοπράτησης, όπως επίσης και η σύνταξη ΜΠΕ για τα μελλοντικά έργα της χερσαίας ζώνης.Ο δήμαρχος καλωσόρισε τους μελετητές και εξέφρασε ικανοποίηση για το γεγονός ότι η μελετητική ομάδα είναι κατά βάσιν εκείνη που συνέταξε το ισχύον master plan, άρα γνωρίζει καλά το λιμάνι Καλαμάτας και την προϊστορία του θέματος. Τόνισε, επίσης, ότι είναι ευχάριστο το γεγονός πως το νέο master plan αναμένεται να έχει εγκριθεί μέχρι το φθινόπωρο, όπως αναφέρθηκε από τους εκπροσώπους των μελετητών.sysyΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝΑπό τη μελετητική ομάδα θα εκπονηθούν οι οριστικές μελέτες για την κατασκευή ή ανακατασκευή λιμενικών έργων όπως ο υπήνεμος μόλος (ανατολικός, στου Κοιλάκου), η κατασκευή θέσεων παραβολής πλοίων στον προσήνεμο μόλο («χιλιόμετρο») και η θωράκιση του τελευταίου εξωτερικά. Στους μελετητές θα δοθούν άμεσα από το Δήμο όποιες μελέτες υπάρχουν για το λιμάνι και τα έργα που έχουν κατασκευασθεί, καθώς και μία επίσημη καταγραφή της ενιαίας θέσης του Δήμου Καλαμάτας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, που θα αποτυπωθεί σε Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.sysys-2ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥΔεδομένου ότι η μελετητική ομάδα θα εκπονήσει τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα που μελλοντικά θα γίνουν στη χερσαία ζώνη, ο Δήμαρχος τόνισε ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η συμπερίληψη της Καλαμάτας στο πρόγραμμα «Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη», μέσω του οποίου θα γίνουν παρεμβάσεις στην παραθαλάσσια ζώνη από τον Κορδία μέχρι το Filoxenia. Είπε επίσης ότι, στην προοπτική της τουριστικής κατεύθυνσης του λιμανιού, είναι ζητούμενο η εκβάθυνση της λιμενολεκάνης ώστε να δέχεται μεγαλύτερα κρουαζιερόπλοια, ενώ επεσήμανε ότι υπάρχει η αντίληψη στην πόλη να μη γίνει στον προλιμένα καμία επέμβαση επί της ακτογραμμής. Ανέφερε, ακόμη, ότι θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τη στέγαση των ναυταθλητικών ομίλων και έκανε λόγο για ένα πάρκο παραθαλάσσιο, που ο Δήμος Καλαμάτας επιθυμεί να δημιουργήσει από το «Πανελλήνιον» μέχρι την πρώην ταβέρνα Κοιλάκου.Ακολούθησε αυτοψία, στο πλαίσιο της οποίας η μελετητική ομάδα αποκόμισε μια πρώτη άποψη της υπάρχουσας κατάστασης και των έργων που επιθυμεί ο Δήμος να πραγματοποιηθούν.

Πηγή: Ξεκινά η μελέτη για την επικαιροποίηση του master plan λιμένα Καλαμάτας | Foninews.gr