Το «Rural Broadband» σε λειτουργία από σήμερα

Sharing is caring!

Το «Rural Broadband» σε λειτουργία από σήμερα

Την εμπορική διάθεση γρήγορου Internet και ευρυζωνικών υπηρεσιών σε 2.247 απομακρυσμένες περιοχές, που εξυπηρετούν περισσότερους από 320.000 κατοίκους (στη βόρεια και τη νότια Ελλάδα), ξεκινά ο Όμιλος ΟΤΕ, στο πλαίσιο του έργου Rural Broadband που σχεδίασε η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και υλοποιείται μέσω σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) σε συνεργασία με την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε..

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Οικισμοί που καλύπτονται ανά Δήμο:

 • ΔΗΜΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
  • Περδικονέριον,το (RIX: ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Στασιόν,το (RIX: ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Ξηρόκαμπος,ο (RIX: ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Μουριατάδα,η (RIX: ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Καρβούνιον,το (RIX: ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Βρύσαι,αι (RIX: ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΠΥΛΑΣ
  • Λυκουδέσιον,το (RIX: ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Τριπύλα,η (RIX: ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Ραπτόπουλον,το (RIX: ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Ροδιά,η (RIX: ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Δάρας,ο (RIX: ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Λαντζουνάτον,το (RIX: ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Καλογερέσιον,το (RIX: ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Σελλάς,ο (RIX: ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  ΔΗΜΟΣ ΑΥΛΩΝΑ
  • Καρυαί,αι (RIX: ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Φόνισσα,η (RIX: ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Βλασσάδα,η (RIX: ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Παλιοβλασσάδα,η (RIX: ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Αγιαννάκης,ο (RIX: ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Πηγαδούλια,τα (RIX: ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Κάκκαβας,ο (RIX: ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Πλατάνια,τα (RIX: ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Αυλών,ο (RIX: ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Πρόδρομος,ο (RIX: ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Αγαλιανή,η (RIX: ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Βανάδα,η (RIX: ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ
  • Κορομηλέα,η (RIX: ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Κυνηγός,ο (RIX: ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Παλαιόκαστρον,το (RIX: ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  ΔΗΜΟΣ ΑΕΤΟΥ
  • Κρυονέριον,το (RIX: ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Πολυθέα,η (RIX: ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Μοναστήριον,το (RIX: ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Ριζοχώριον,το (RIX: ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Κεφαλόβρυση,η (RIX: ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Σιτοχώριον,το (RIX: ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Καμάριον,το (RIX: ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Γλυκορρίζιον,το (RIX: ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Νέα Αγριλιά,η (RIX: ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
  • Πεύκον,το (RIX: ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Κατσαρός,ο (RIX: ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Σιάμον,το (RIX: ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Καλύβια,τα (RIX: ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Φίλια,το (RIX: ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Ανδανία,η (RIX: ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΑΝΙΑΣ
  • Άνω Μέλπεια,η (RIX: ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Άγιος Αθανάσιος,ο (RIX: ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Μοναστηράκιον,το (RIX: ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Καρνάσιον,το (RIX: ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Δεσύλλας,ο (RIX: ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Μάλτα,η (RIX: ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Μαντζάριον,το (RIX: ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Κάτω Μέλπεια,η (RIX: ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Μάνδρα,η (RIX: ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Ηλέκτρα,η (RIX: ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Πλάτανα,τα (RIX: ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Κωνσταντίνοι,οι (RIX: ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ
  • Ζευγολατείον,το (RIX: ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Πολίχνη,η (RIX: ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Στενύκλαρος,ο (RIX: ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Καλλιρρόη,η (RIX: ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Μίλα,το (RIX: ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Σταθμός,ο (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Σκάλα,η (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Τσουκαλαίικα,τα (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΟΥ
  • Βασιλικόν,το (RIX: ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Κάτω Μάλθη,η (RIX: ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Μάλθη,η (RIX: ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Κούβελας,ο (RIX: ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Χαλκιάς,ο (RIX: ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Χρυσοχώριον,το (RIX: ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Άνω Δώριον,το (RIX: ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Άγιος Γεώργιος,ο (RIX: ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  ΔΗΜΟΣ ΕΙΡΑΣ
  • Σκληρός,ο (RIX: ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Άγιος Σώστης,ο (RIX: ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Αμπελιώνα,η (RIX: ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Νέδα,η (RIX: ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Πέτρα,η (RIX: ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Κακαλέτριον,το (RIX: ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Στάσιμον,το (RIX: ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Σύρριζον,το (RIX: ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Διμάνδρα,η (RIX: ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ
  • Κεφαλόβρυσον,το (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Άνω Βούταινα,η (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Κάτω Βούταινα,η (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Πλατανόβρυση,η (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Κουτίφαρης,ο (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Χορεύτρα,η (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Πελεκανάδα,η (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Στρέφιον,το (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Χρυσοφόρα,η (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Στέρνα,η (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Αετοφωλιά,η (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Μάνεσης,ο (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ
  • Μεταμόρφωσις,η (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Μανιάκιον,το (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Τουλούπα Χάνι,το (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Παπαφλέσσας,ο (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Άγιοι Απόστολοι,οι (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Κούμαρον,το (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΦΡΑΔΩΝ
  • Μηλιώτιον,το (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Βλάσης,ο (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Κουρτάκιον,το (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Χαραυγή,η (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Καζάρμα,η (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ
  • Δροσιά,η (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Νερόμυλος,ο (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Πανιπέριον,το (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Αγία Σωτήρα,η (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ
  • Πολύλοφος,ο (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Βασιλάδα,η (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Μαγγανιακόν,το (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Ελληνοεκκλησία,η (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Καλογερόρραχη,η (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Αμφιθέα,η (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Αγριλιά,η (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  ΔΗΜΟΣ ΙΘΩΜΗΣ
  • Ρευματιά,η (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Κεφαλινός,ο (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Ζερμπίσια,τα (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Μαυρομμάτιον,το (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Αρσινόη,η (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Πετράλωνα,τα (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Λάμπαινα,η (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Αριστοδήμειον,το (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  ΔΗΜΟΣ ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ
  • Στενωσιά,η (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Πλατανόβρυση,η (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  ΔΗΜΟΣ ΑΡΦΑΡΩΝ
  • Χριστοφιλαίικα,τα (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Άγιος Φλώρος,ο (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Πελεκητή,η (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Σταματινόν,το (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Κρασοπούλα,η (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Βελανιδιά,η (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Άγριλος,ο (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  ΔΗΜΟΣ ΘΟΥΡΙΑΣ
  • Άνω Άμφεια,η (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Κάτω Άμφεια,η (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Μονή Γαρδικίου,η (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Πολιανή,η (RIX: ΤΡΙΠΟΛΗΣ N.ΑΡΚΑΔΙΑΣ)
  ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
  • Κατσαραίικα,τα (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Λαίικα,τα (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Σπιτάκια,τα (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Ξεροκάμπι,το (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Νέδουσα,η (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Αλαγονία,η (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Μαχαλάς,ο (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Πηγαί,αι (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Αρτεμισία,η (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Λαδάς,ο (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Καρβέλιον,το (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Αγία Τριάς,η (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Κάτω Καρβέλιον,το (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Ελαιοχώριον,το (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Περιβολάκια,τα (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΤΡΟΥ
  • Λαγκάδα,η (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Πλάτανος,ο (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Νομιτσής,ο (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Πλάτσα,η (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Πηγή,η (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Άνω Ρίγκλια,τα (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Τραχήλα,η (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Κοτρώνιον,το (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Μηλέα,η (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Κάτω Χώρα,η (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Καρυοβούνιον,το (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Δρυόπη,η (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Σαϊδόνα,η (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Καστανέα,η (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Πύργος,ο (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Νεοχώριον,το (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Λεύκτρον,το (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Στούπα,η (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Νέον Προάστιον,το (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Εξωχώριον,το (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Χώρα,η (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Λάκκος,ο (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Προάστιον,το (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Τσέρια,τα (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  ΔΗΜΟΣ ΑΒΙΑΣ
  • Κάτω Δολοί,οι (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Άνω Δολοί,οι (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Κέντρον,το (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Ανατολικόν,το (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Χώρα Γαϊτσών,η (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Βόρειον,το (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Αλτομιρά,τα (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Χαραυγή,η (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Σωτηριάνικα,τα (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Κουρής,ο (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Μεγάλη Μαντίνεια,η (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Καλιαναίικα,τα (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
  • Κιτριαί,αι (RIX: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)

Πηγή: Το «Rural Broadband» σε λειτουργία από σήμερα – ypodomes.com

s

n

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...