Φραγμένο ακόμη, 50 ημέρες μετά την καταστροφή, ρέμα που «έπνιξε» τη Θουρία – Kalamata Journal

Sharing is caring!

Πηγή: Φραγμένο ακόμη, 50 ημέρες μετά την καταστροφή, ρέμα που «έπνιξε» τη Θουρία – Kalamata Journal