Ημερήσιο αρχείο: 2 Οκτωβρίου, 2016

Ιστορική αναδρομή στα κτίρια του Δημαρχείου της Καλαμάτας

Ιστορική αναδρομή στα κτίρια του Δημαρχείου της Καλαμάτας

Ένα κτίριο σήμα κατατεθέν σε μία πόλη. Ένα κτίριο στο οποίο “στεγάζονται” οι αποφάσεις για έναν ολόκληρο δήμο. Μία οντότητα της δημόσιας διοίκησης, το Δημαρχείο. Πηγή: Ιστορική αναδρομή στα κτίρια του Δημαρχείου της Καλαμάτας