Ημερήσιο αρχείο: 10 Σεπτεμβρίου, 2016

ΤΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Γιώργος Πουλοκέφαλος 6 Σεπτεμβρίου στις 10:50 μ.μ. ·     Η κυοφορία με οδύνες για το τι μέλλει γενέσθαι με το μείζον ζήτημα των σκουπιδιών Πελοποννήσου συνεχίζεται. Αποκατάσταση ΧΑΔΑ, νέος ΠΕΣΔΑ, αποφάσεις πονηρές του...