Αποστολή σχεδίου ΠΕΣΔΑ προς αρμόδιους φορείς για γνωμοδότηση

Sharing is caring!

Αυτοδιοικητική Πρωτοβουλία Πελοποννήσου

Αυτοδιοικητική Πρωτοβουλία Πελοποννήσου

Κατόπιν της υπ’ αρ. 36/2016 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου, η πρόταση αναθεώρησης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) της Περιφέρειας Πελοποννήσου διαβιβάστηκε σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στους αρμόδιους προς γνωμοδότηση φορείς σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α’). Παράλληλα διαβιβάστηκε στην ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του διαβιβασθέντος ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) για τις δικές της ενέργειες.

Λόγω μεγάλου μεγέθους αρχείων, η απόφαση της Ε.Ε. ΦΟΔΣΑ και οι σχετικές μελέτες είναι διαθέσιμες στους παρακάτω συνδέσμους :

Απόφαση Ε.Ε.  (ΑΔΑ: 7ΜΧΗΟΞΝΒ-ΑΘΖ)

Πατήστε Εδώ

ΠΕΣΔΑ :

https://drive.google.com/drive/folders/0B-wAJ_5uaXH4NDNseFNxMmpKZ3c?usp=sharing

ή 

https://we.tl/pokrNL25Kw

ΣΜΠΕ :

https://drive.google.com/file/d/0B-wAJ_5uaXH4T3FFaXZmM0RjVDg/view?usp=sharing

ή

https://we.tl/Fs4wtRhY1j

s

n

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...