• Χωρίς κατηγορία

Οι τροποποιήσεις που επήλθαν στο αρχικό κείμενο του ΠΕΣΔΑ

Sharing is caring!

cropped-DIKTUO_ORG.pngΟι τροποποιήσεις που επήλθαν στο αρχικό κείμενο του ΠΕΣΔΑ σύμφωνα με την σύνοψη που διένειμε ο μελετητής στα μέλη του Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ
Η ανάπτυξη τοπικών μονάδων μεταβατικής διαχείρισης με χρήση τεχνολογιών μηχανικής διαλογής, ανακύκλωσης και κομποστοποίησης, οι οποίες μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν και μετά από το πέρας της μεταβατικής διαχείρισης, επιτρέπεται από το ΠΕΣΔΑ.
είναι οι εξής :

Numbers-1Τα σενάρια αφορούν (α) ολοκληρωμένη κεντρική διαχείριση και (β) αποκεντρωμένη τοπική διαχείριση. Η πρόταση αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ δεν προκρίνει συγκεκριμένο τρόπο υλοποίησης της ολοκληρωμένης κεντρικής διαχείρισης την οποία προκρίνει (αν θα είναι αποκλειστικά δημόσια, με ΣΔΙΤ, με χρήματα του ΦΟΔΣΑ ή ότι άλλο είναι πιθανό). Απαλείφθηκαν όλες οι αναφορές σε ΣΔΙΤ.

Numbers-2Ο χρόνος λειτουργίας των μόνιμων εγκαταστάσεων επεξεργασίας θα καθοριστεί κατά την υλοποίησή τους και όχι από το ΠΕΣΔΑ. Απαλείφθηκαν οι αναφορές στα 28 χρόνια του ΣΔΙΤ και έχει αντικατασταθεί από τη φράση «Ο χρόνος ζωής των μονάδων πρέπει να οριστεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα καλών βιομηχανικών πρακτικών» (κεφ. 2)

Numbers-3Απαλείφθηκαν οι αναφορές σε ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα. Η ποσότητα που πάει για επεξεργασία στις κεντρικές μονάδες είναι εκείνη των υπολειμματικών σύμμεικτων (μετά τη διαλογή στην πηγή) και (εφόσον είναι τεχνικά δυνατό) και ποσότητες ιλύων αστικού τύπου. Αντίθετα προστέθηκε η φράση «Η συνολική δυναμικότητα των μονάδων επεξεργασίας πρέπει να είναι της τάξης των 200.000 τόνων ανά έτος, προκειμένου να υπάρχει ασφάλεια στη διαχείριση. Ωστόσο, η ποσότητα σύμμεικτων που θα οδηγείται στις μονάδες αυτές θα μειώνεται με το χρόνο ως αποτέλεσμα της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων και της αύξησης του ρυθμού ανακύκλωσης. Για το λόγο αυτό οι μονάδες θα πρέπει να μπορούν να λειτουργούν διαχρονικά με ελάχιστη ποσότητα εισόδου της τάξης των 100.000 τόνων ανά έτος» που προτρέπει στη μείωση της εγγυημένης ποσότητας στους 100.000 τόνους. Έτσι αντιμετωπίζονται (α) η πιθανότητα ένας Δήμος θα έχει στην πραγματικότητα μικρότερη ποσότητα ΑΣΑ από αυτή που εκτιμάται και (β) ένας Δήμος να έχει καλύτερη απόδοση στη διαλογή στην πηγή ανακυκλώσιμων και βιοαποβλήτων. (κεφ.2 & 11)

Numbers-4Απαλείφθηκαν οι αναφορές στην ακριβή χωροθέτηση των κεντρικών μονάδων (Καλιρρόη, Παλαιοχούνη, Σκάλα, Σπαθοβούνι και Ν. Κίος). Αντικαταστάθηκαν με αναφορές στις Περιφερειακές Ενότητες όπου εκτιμάται ότι πρέπει να εγκατασταθούν οι μονάδες. Έτσι, π.χ. δεν γίνεται αναφορά στη ΜΕΑ Καλιρρόης αλλά στη ΜΕΑ Μεσσηνίας. Κατά την υλοποίηση της αναθεώρησης θα αποφασιστεί η ακριβής χωροθέτηση. (κεφ. 2, 7, 11, 12)

Numbers-5Στο κεφάλαιο 7 προστέθηκαν και τα κόστη διαχείρισης ανά τόνο αποβλήτων που πηγαίνουν σε μονάδα διαχείρισης ή/και κομποστοποίησης, δηλαδή, τα κόστη διαχείρισης που προκύπτουν αν από τις παραγόμενες ποσότητες αποβλήτων απαλειφθούν τα ανακυκλώσιμα και η οικιακή κομποστοποίηση.

Numbers-6Προστέθηκε ρητή αναφορά στο Πράσινο Ταμείο (κεφ 2 & 11): «Για την ελαχιστοποίηση του κόστους διαχείρισης για τους Δήμους της Περιφέρειας θα πρέπει να λειτουργήσει ένα «Πράσινο Ταμείο», στο οποίο θα επιστρέφει ποσοστό των εσόδων των κεντρικών μονάδων επεξεργασίας, στις περιπτώσεις που τα έσοδα αυτά είναι πρόσθετα εκείνων που προϋπολογίζονται από τη διαχείριση των σύμμεικτων αποβλήτων. Αυτή η περίπτωση αφορά για παράδειγμα εκείνους τους Δήμους που θα αποφασίσουν να μην διαχειρίζονται τοπικά τα προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα αλλά να τα παραδίδουν στις κεντρικές μονάδες επεξεργασίας.»

  • Μικρές αλλαγές στην υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης και τη μεταβατική περίοδο για να προστεθούν στοιχεία των Δήμων Άργους, Ερμιονίδας, Τριφυλίας και Γορτυνίας. (κεφ. 7)
  • Προστέθηκαν τα στοιχεία των ΤΣΔ Τριφυλίας και Γορτυνίας που είχαν έρθει τελευταία και δεν είχαν ενσωματωθεί (κεφ. 3) και αναφορές τους για Πράσινα Σημεία, Οικιακή κομποστοποίηση, μεταβατική διαχείριση, διαλογή στην πηγή, κλπ. (κεφ. 7)
  • Προστέθηκε η ΕΕΛ Ν. Επιδαύρου. Τονίζεται ότι η παρουσίαση των ΕΕΛ είναι ενδεικτική (στο μέλλον μπορεί να δημιουργηθούν και άλλες) και ο υπολογισμός της ιλύος γίνεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία του ΕΣΔΑ, δηλαδή τη χρήση του εξυπηρετούμενου πληθυσμού και την παραγωγή ιλύος ανά άτομο. (κεφ. 4)
  • Απαλείφθηκε η αναφορά σε συγκεκριμένη απόσταση από οικισμούς στα κριτήρια αποκλεισμού και αντικαταστάθηκε από τη φράση «Όπως προβλέπεται από την κείμενη περιβαλλοντική και χωροταξική νομοθεσία» (κεφ. 2) δεδομένου ότι η νομοθεσία προβλέπει συγκεκριμένες αποστάσεις ανάλογα με την περίσταση.

 

 

Κατόπιν  ακολούθησε  ψηφοφορία  για  την  ψήφιση  του  προτεινόμενου  σχεδίου  ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας    Πελοποννήσου,    με     ενσωμάτωση       αφενός      των     ήδη     υλοποιηθέντων τροποποιήσεων όπως αναφέρθηκαν ανωτέρω και αφετέρου των συμφωνηθέντων τροποποιήσεων που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της παρούσας συνεδρίασης. Όλα τα μέλη ψήφισαν υπέρ της έγκρισης του.

 

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση Αποφάσισε ομόφωνα

Την αποδοχή της πρότασης αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου με τις τροποποιήσεις που αναφέρθηκαν, όπως αυτό βελτιώθηκε και υποβλήθηκε εκ νέου από τον μελετητή κατόπιν της συνεδρίασης του ΔΣ του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου στις 11‐7‐2016 και διανεμήθηκε ηλεκτρονικά στα μέλη του ΦΟΔΣΑ στις 15‐07‐2016.

Στο τελικό κείμενο της πρότασης που θα υποβληθεί προς έγκριση στις αρμόδιες αρχές, θα πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες προσαρμογές ώστε να ικανοποιούνται οι αναγνωσθείσες τροποποιήσεις και επιπλέον οι παρακάτω βελτιωτικές προτάσεις που τέθηκαν και έγιναν αποδεκτές από το Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ στην παρούσα συνεδρίαση :

 

  1. Όποιος Δήμος ή ομάδα Δήμων το επιθυμεί μπορεί να αναπτύξει τοπική μονάδα μεταβατικής διαχείρισης αποβλήτων. Η ανάπτυξη τοπικών μονάδων μεταβατικής διαχείρισης με χρήση τεχνολογιών μηχανικής διαλογής, ανακύκλωσης και κομποστοποίησης, οι οποίες μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν και μετά από το πέρας της μεταβατικής διαχείρισης, επιτρέπεται από το ΠΕΣΔΑ. Μετά την υλοποίηση του ΠΕΣΔΑ οι μονάδες αυτές μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν, εφόσον οι Δήμοι που τις αναπτύξουν το επιθυμούν, με τρόπο λειτουργίας που θα συνάδει με τα οριζόμενα στον ΕΣΔΑ και την κείμενη νομοθεσία. Καθώς δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν με ασφάλεια τα χαρακτηριστικά τους, οι λεπτομέρειες λειτουργίας και ένταξης τους στο συνολικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου θα καθοριστούν κατά περίπτωση, εκτιμώντας την δυναμικότητα, τον τρόπο λειτουργίας τους και τα συνολικά δεδομένα στην διαχείριση απορριμμάτων της Περιφέρειας, με μεταγενέστερες αποφάσεις του Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ όταν προκύπτει η σχετική ανάγκη. Όσοι Δήμοι ή ομάδες Δήμων επιθυμούν να προβούν σε ολοκληρωμένη τοπική διαχείριση μόνιμου χαρακτήρα, θα πρέπει οπωσδήποτε έως τις 10‐8‐2016 να υποβάλλουν πλήρη και τεκμηριωμένη πρόταση ολοκληρωμένης τοπικής διαχείρισης προς ενσωμάτωση στον ΠΕΣΔΑ.
  2. Οι ανωτέρω τοπικές μονάδες υλοποιούνται από τους Δήμους (μεμονωμένους ή σε ομάδα) και λειτουργούν υπό την αποκλειστική ευθύνη και ιδιοκτησία των Δήμων και την εποπτεία του ΦΟΔΣΑ.
  3. Απαλοιφή από το ΠΕΣΔΑ οποιασδήποτε αναφοράς σε ποιοτικά χαρακτηριστικά εισερχομένων στις μονάδες.
  4. Το τελικό κόστος διαχείρισης ανά τόνο διαχειριζόμενων απορριμμάτων δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί με ακρίβεια εκ των προτέρων, καθώς θα εξαρτηθεί από τα χρηματοοικονομικά δεδομένα υλοποίησης των προβλεπομένων στον ΠΕΣΔΑ (αποκλειστικά δημόσια δαπάνη ή όχι, ποσοστό κινητοποίησης ιδιωτικών κεφαλαίων, ΣΔΙΤ, δάνειο προς το ΦΟΔΣΑ ή οποιαδήποτε άλλη σύννομη λύση). Ο ΦΟΔΣΑ θα πρέπει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η μέση τιμή

 

 

διαχείρισης να μην ξεπερνάει τη μέση τιμή άλλων ολοκληρωμένων λύσεων ανά την Ελλάδα.

  1. Η αρμοδιότητα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας και των τυχόν συμβάσεων που απορρέουν από αυτές, εκτός των τοπικών εγκαταστάσεων που θα κατασκευαστούν από Δήμους και θα είναι στην αποκλειστική τους αρμοδιότητα και ευθύνη, θα πρέπει να ασκείται αποκλειστικά από το ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου, ως αρμόδιος φορέας σύμφωνα με τη νομοθεσία.

 

 

 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΦΟΔΣΑ & Δ.Σ.

 

 

 

Ηλίας Ανδρικόπουλος Δήμαρχος Ξυλοκάστρου ‐ Ευρωστίνης

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

s

n

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...