Τοποθέτηση Μπεχράκη 2015 – 2019, Β΄ Φάση Επιχειρησιακός Προγραμματισμός.

Sharing is caring!

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019, Β΄ Φάση Επιχειρησιακός
Προγραμματισμός.

Συνεδρίαση :13/2016 Πέμπτη 21/ 07/ 2016 ΑΠΟΦΑΣΗ 319/2016

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Ορίστε κ. Μπεχράκη

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:

Θα κάνουμε μια προσπάθεια στην τοποθέτησή μας, χωρίς να λέμε περισπούδαστα πράγματα, να προσπαθήσουμε να αναζωογονήσουμε τη συζήτηση για τα επιχειρησιακά προγράμματα, καταθέτοντας περισσότερο ένα προβληματισμό.

Τα επιχειρησιακά προγράμματα, είναι μια προσπάθεια, η οποία έχει ξεκινήσει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια, είναι η 3η φορά, νομίζω, που συγκροτούνται, και η προσπάθεια αυτή, γίνεται για να αποκτήσει ένα μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα ένας Οργανισμός, ο οποίος είναι πολυπρόσωπος, με πολλές Υπηρεσίες και λοιπά τμήματα

Δίνεται μια σημαντική ευκαιρία οι υπηρεσιακοί παράγοντες κυρίως, να εντρυφήσουν στη κατάρτιση αυτού του προγράμματος με τη συμμετοχή τους, με την επεξεργασία τους και να προσπαθήσουν στη πορεία ,μετά την υιοθέτησή του από το Δημοτικό συμβούλιο , να έχουν και τη γνώση της υλοποίησης, ώστε εναλλασσόμενοι αιρετοί , να παραμένει στη διοίκηση το background των στόχων και των λειτουργιών σε ένα ευρύτερο υπηρεσιακό δυναμικό. Αυτό σκοντάφτει όπως βλέπουμε τώρα .

Κατά τη γνώμη μου σκοντάφτει σε δύο παράγοντες γενικούς, που ο πρώτος είναι εξωγενής, κατά τη γνώμη μου είναι το θεσμικό πλαίσιο που λειτουργεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α ́ και Β ́ βαθμού. Δηλαδή, η υπερενισχυμένη αναλογική και τα δημαρχοκεντρικά πρότυπα, εμποδίζουν τους υπηρεσιακούς παράγοντες και τις Υπηρεσίες του δήμου, να έχουν συγκροτημένη και μόνιμη αντίληψη για τα έργα. Έχουμε αλλεπάλληλες παρεμβάσεις ανάλογα με πιέσεις είτε ψηφοθηρικές, είτε άλλου τύπου και να παρεμβαίνουν οι Αντιδήμαρχοι, ενσωματώνουν ουσιαστικά τους υπηρεσιακούς παράγοντες στο επίπεδο της εκτελεστικής επιτροπής, με αποτέλεσμα να στρεβλώνουν τα προγράμματα και επομένως με λίγα λόγια αυτό πρέπει να λυθεί θεσμικά. Πρέπει να λυθεί θεσμικά και η συζήτηση που ανοίγει στον Καλλικράτη, πρέπει να σκεφτούμε και αυτή την πλευρά, πως δηλαδή η εκλογή του ∆ημοτικού Συμβουλίου θα γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν να γίνονται προγραμματικές συνθέσεις, με βάση την απλή αναλογική, και μέσα από τις προγραμματικές συνθέσεις να έρθουν να κουμπώσουν και να ακουμπήσουν και να λειτουργούν καλύτερα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα. Σε αυτό το σημείο, πρέπει να πούμε, ότι ο ρόλος των υπηρεσιών προφανώς, και του δικού μας ∆ήμου, έτσι είναι πολύ σοβαρός, κοπιαστικός και πρέπει να αναφερθεί και στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι αναγνωρίζουμε την φιλότιμη προσπάθεια που καταβάλλουν μέσα σε αυτά τα πλαίσια.

Η δεύτερη θεσμική πλευρά είναι εσωγενής. Είναι μέσα στην πολιτική βούληση της εκάστοτε δημοτικής αρχής στα υπάρχον θεσμικό πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την υλοποίηση ή μη του επιχειρησιακού προγράμματος είναι δύο.

Πρώτος παράγοντας είναι η συμμετοχή προς τα κάτω και οι ιεραρχήσεις που καταλήγουμε.Πως προσανατολίζουμε τους δημότες μας ώστε να καταλήγουμε σε ιεραρχήσεις που είναι πάρα πολύ κοντά στην κοινωνία, και δυστυχώς δεν είναι πάντα κοντά. Να είναι η συμμετοχή λοιπόν απ’ τα κάτω και να είναι οι ιεραρχήσεις τέτοιες ώστε να πατάν στα πόδια τους, όσο είναι το δυνατόν να γίνεται αυτό.

Ο δεύτερος παράγοντας είναι ο δημοκρατικός προγραμματισμός, προς τα πάνω και κυρίως στη Περιφέρεια. Τι νόημα έχει, να σχεδιάζεις κάτι, το οποίο δεν μπορείς να το ελέγξεις; Και θέλω να κάνω μια παρατήρηση, το λέμε όλοι οι Αυτοδιοικητικοί του Α ́ βαθμού, ότι δεν είναι δυνατόν να σχεδιάζονται έργα στη Περιφέρεια, χωρίς να υπάρχει η συμμετοχή της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης και μάλιστα να μην υπάρχουν αποτρεπτικοί μηχανισμοί, να μην μπορούν να αλλάξουν. Έχουν ακουστεί παραδείγματα χοντρά, μες στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο Άργος για παράδειγμα, φτιάχτηκαν πέντε αθλητικά γήπεδα, στην πόλη του Άργους, ή δρόμοι στο πουθενά που καταλήγουν σε βουνά χωρίς να έχουν διέξοδο και να μην κουμπώνουν σε εθνικά δίκτυα και λοιπά και λοιπά. Ένα τέτοιο έργο αν θέλετε, είναι και ο Ριζόμυλος – Καλαμάτα, που κουβεντιάζουμε και αν το σκεφτούμε τι ακριβώς γίνεται, πρέπει να ξέρουμε μια λεπτομέρεια η οποία είναι σημαντική, για να δούμε την ιεράρχηση των έργων πως γίνεται, είναι ότι η διατομή ενός διευρωπαϊκού δικτύου, όπως είναι Λεύκτρο – Σπάρτη, έχει διατομή 19 μέτρα, ενώ η διατομή η σχεδιαζόμενη Ριζόμυλου – Καλαμάτα έχει 49 μέτρα. Καταλαβαίνετε δηλαδή, το ένα είναι ένα επαρχιακό δίκτυο, πρωτεύον, το άλλο είναι ένα διευρωπαϊκό δίκτυο, κλάδος που συνδέει πρωτεύουσα με πρωτεύουσα νομού και διευρωπαϊκό δίκτυο και κοιτάξτε τις διατομές και μάλιστα ας πάρουμε υπ’ όψιν μας ότι ο Ριζόμυλος – Καλαμάτα περνάει σε βαλτώδη εδάφη, τα οποία θα χρειάζονται εξυγίανση τρία και τέσσερα χρόνια και επιπλέον εργασίες. Όμως, οι ιεραρχήσεις δεν έχουν γίνει. ∆εν έχει γίνει στο επίπεδο της Περιφέρειας, εμείς ενσωματώνουμε σε κατώτερο βαθμό την Περιφέρεια, δεν μπορούμε όμως ούτε και να την αποτρέψουμε στο μέλλον, εάν αρνηθεί η Περιφέρεια ή αλλάξει τα σχέδια της, επομένως, πάει στράφι όλος ο σχεδιασμός. Επομένως πρέπει να σκεφτούμε σε αυτό που λέμε δημοκρατικός σχεδιασμός, αν θέλουμε να βάλουμε αυτή τη χώρα σε μια σειρά και σε μια οικονομική ανάπτυξη, πρέπει η Αυτοδιοίκηση να δώσει ότι μπορεί καλύτερα. Επομένως, το θεσμικό πλαίσιο που θα συζητήσουμε, πρέπει να δούμε και αυτές τις πλευρές.

Τέλος, εμείς έχουμε αντιθέσεις με τη Δημοτική Αρχή, περισσότερο στη φιλοσοφία και στις αρχές και το πως αντιλαμβάνεται αυτή , ορισμένα πράγματα για το Δήμο μας.


Πρώτον Τα κύριο χαρακτηριστικό που έχουμε είναι ότι έχει αναπτυχθεί μια μεγάλη αστική περιοχή, όπως είναι πόλη της Καλαμάτας, και έχουμε τους τρεις πρώην Καποδιστριακούς Δήμους, με τις πρώην έδρες τους, οι οποίες είναι σαν μικροί οικιστικοί 1δορυφόροι. Δηλαδή, δεν έχουν μια ισότιμη σχέση πληθυσμιακά. Έχουμε λοιπόν, τα Αρφαρά, τη Θουρία και τον Άρι κι επομένως πρέπει να συγκροτήσουμε προγράμματα εξισορρόπησης των πρροβλημάτων που παράγει αυτή η άνιση οικιστική πυκνότητα και πολλές φορές παραγνωρίζουμε τα δικαιώματά τους, δεν δημιουργούμε προγράμματα, τα οποία να παίρνουν υπ’ όψιν τους αυτή την ανισομέρεια.

Το δεύτερο είναι ότι η δικιά μας η πρωτεύουσα είναι στην άκρη του Νομού και πως μπορεί να επιτελέσει καλύτερα το ρόλο της σαν πρωτεύουσα ενός Νομού, όταν βρίσκεται στην άκρη; Άρα, χρειάζονται νέα προγράμματα, νέες ιδέες που πρέπει να συγκροτηθούν, ώστε να προσελκύσουμε προγράμματα και χρηματοδότηση.

Τρίτον, η Καλαμάτα είναι στο μυχό του Μεσσηνιακού κόλπου κρατά στα χέρια της το περιβάλλον του Μεσσηνιακού κόλπου και ταυτόχρονα ένα μεγάλο ορεινό όγκο, όπως είναι ο Ταΰγετος, και αυτό χρειάζεται επίσης να δουλευτεί επιχειρησιακά γιατί είναι σημαντικοί στόχοι.

Και τέλος ότι η Καλαμάτα είναι η παγκόσμια πρωτεύουσα, σε επίπεδο brand name της ελιάς, η οποία δεν έχει γίνει αξιοποίηση αυτό που μπορεί να γίνει, πυρήνας παραγωγής πολιτισμού με κέντρο τον Δήμο της Καλαμάτας . Είτε πως φτιαχνόταν παραδοσιακά η ελιά, με την παραγωγή ντοκιμαντέρ και το μοίρασμά του στα σχολεία, εκδηλώσεις καταγραφή υλικού πως γίνεται η συγκομιδή και σε άλλες μεσογειακές χώρες η παραγωγή της ελιάς. Όλα αυτά, θα αποτελέσουν ένα δίχτυ μιας πολιτιστικής αράχνης που εξαπλώνεις ώστε να πιάσεις πολιτισμιικά΄στοιχεία στις υπόλοιπες χώρες που ασχολούνται με αντικείμενα αντίστοιχα και μπορείς μέσα από αυτά να κυνηγάς προγράμματα, να χτίζεις ένα άλλο προφίλ.

Ή για το περιβάλλον μπορούμε να δώσουμε μια δυνατότητα σε μικρές κοινότητες ή χωριά, βάζοντας στόχους που να θέλουν να κυνηγήσουν και να πιάσουν τα χωριά αυτά. Παραδείγματος χάριν προβάλλοντας δέκα προβληματικά σημεία του περιβάλλοντος και να τους δίνουμε μια δυνατότητα να βελτιώσουν αυτά τα σημεία, όπως ακριβώς γίνεται και σε μεγαλύτερα διεθνή προγράμματα, έτσι μπορούμε να πούμε ότι έχουμε δέκα σημεία, όποιος θέλει ένα πρόγραμμα 20.000,00 € 30.000,00 € για τη βελτίωση αυτών των προβληματικών σημείων, να μπαίνει να κυνηγάει να του το δίνουμε, να τον επιβραβεύουμε, να αποτελεί θετική πρακτική για τους άλλους. ∆εν κάνουμε τέτοια πράγματα. Τα απορρίμματα είναι μια άλλη…, το Λιμάνι, η παραλιακή ζώνη έχουμε μεγάλη διαφορά και αποδεικνύεται η πολύ μεγάλη καθυστέρηση, που παρουσιάζουμε σήμερα ότι έπρεπε έγκαιρα να το έχουμε συζητήσει, είναι η μεγάλη μας διαφορά, που έχουμε μέσα στην πόλη της Καλαμάτας για την περιοχή του Νεκροταφείου και γύρω από το Μεσσηνιακό και το παλιό Στρατόπεδο, το οποίο είναι μια επιβαρυμένη περιοχή, την οποία αν την αναπλάσουμε θα δώσουμε μια άλλη αξία, σε μεγάλη σε ευρύτερη περιοχή. Εδώ έχουμε υποχώρηση από το όραμα της μεταφοράς, του μεγαλύτερου μέρους του Νεκροταφείου, προσέξτε του μεγαλύτερου μέρους, όχι ολόκληρου, έτσι της αστικής αναζωογόνησης της βιομηχανικής κληρονομιάς και της συμμετοχής στο προηγούμενο αιώνα στο κέντρο της πόλης, από το Συνεδρίαση :13/2016Πέμπτη 21 / 07 / 2016 ΑΠΟΦΑΣΗ 319/2016Πρακτικά ∆ημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας 12 Μέγαρο Χορού μέχρι τους Μύλους που έχουμε εξηγήσει και την έλλειψη του προσανατολισμού σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις, όπως είναι το δίκτυο άρδευσης των περιοχών γύρω – γύρω στους όμορους ∆ήμους, προσπαθώντας να δώσουμε μια αξία ώστε να παραχθούν αγροτικά εισοδήματα, τα οποία φυσικά καταναλώνονται όπως πάντα στα αστικά κέντρα. Αυτές είναι οι διαφορές μας στη φιλοσοφία, για αυτό διαφωνούμε και καταψηφίζουμε συνεχώς τα προγράμματα, πολλές φορές για να διευκολύνουμε τη λειτουργία του ∆ημοτικού Συμβουλίου, λέω καταψηφίζουμε όπως το τεχνικό πρόγραμμα, όπως τον προϋπολογισμό και λοιπά, αλλά ποτέ δεν τα έχουμε αναφέρει ολοκληρωμένα. Τα λέμε κωδικοποιημένα σήμερα, καταλαβαίνουμε ότι μερικές φορές είναι και ευθύνη της ∆ημοτικής Αρχής για να έχουμε μια τέτοια σύνταξη, διαχωρίζουμε τη θέση μας από τη προσπάθεια της Υπηρεσίας, τελειώνω λέγοντας τι κάνουμε, προφανώς έχει γίνει σοβαρή δουλειά, προφανώς υπάρχουν μέσα πολλά σημεία τα οποία συμφωνούμε, η καταψήφιση λοιπόν του επιχειρησιακού προγράμματος έχει να κάνει ακριβώς με αυτά τα χαρακτηριστικά. Αναγνωρίζουμε, τη θετική συνεισφορά της Υπηρεσίας, κάνει το μέγιστο το δυνατό, συμφωνούμε σε πολλά σημεία, που έχει μέσα το επιχειρησιακό πρόγραμμα αλλά έχουμε εντελώς διαφορετική αντίληψη, σε σχέση με το προσανατολισμό που δίνουμε, στα περισσότερα σημεία του ∆ήμου μας.

ΑΔΑ: Ω02ΥΩΕΕ-ΚΤΨ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.Εισαγωγή……………………… 4

1.1.Θεσμικό πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων…………………………………….4

1.2 ∆ομή του Επιχειρησιακού Προγράμματος……………………………..4

1.3Συντακτική ομάδα……………………………………………………………………….6

2. Καθορισμός στρατηγικής και αναπτυξιακών προτεραιοτήτων…… 7

2.1.Βασικά συμπεράσματα ανάλυσης Α Φάσης Επιχειρησιακού Προγράμματος ……7

2.2. Διατύπωση του οράματος (σύνοψη)………………………..7

2.3.Βασικές Αρχές πάνω στις οποίες πρέπει να στηριχθεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα…………………………………………………..8

2.4.Η αναπτυξιακή στρατηγική του ∆ήμου Καλαμάτας………9

2.5.Κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης (SWOT Ανάλυση) ……10

2.6 Άξονες Προτεραιότητας – Μέτρα – ∆ράσεις…………14

3.Επιχειρησιακός Προγραμματισμός………………29

3.1.Νέες ∆ράσεις και αλλαγές τίτλων…………………………29

3.2.Παρουσίαση του Επιχειρησιακού Προγράμματος…………………………………….30

3.2.1.Μεθοδολογία / βήματα προγραμματισμού………………………………………………..31

3.2.2.∆ράσεις………………………………………………………..31

3.2.3. ∆ράσεις των ∆ιευθύνσεων του ∆ήμου Καλαμάτας, των Νομικών Προσώπων και των ∆ημοτικών Επιχειρήσεων………………………………………115

3.2.4.∆ράσεις προτεινόμενες από Τοπικά Συμβούλια και Προέδρους ∆ημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ∆ήμου Καλαμάτας……………253

3.3.Tα σημαντικότερα μέτρα ως προς τις δαπάνες……………………………………….283

3.4.Γενική Σύνοψη ΕΠ…………………………………………………………………………………284

4.Οικονομικός Προγραμματισμός…………….. 292

4.1.Προϋποθέσεις Οικονομικού Προγραμματισμού…………292

4.2.Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα ∆ημοσιονομικής Στρατηγικής…….293

4.3.Πηγές Χρηματοδότησης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού…………………………….297

5. ∆είκτες Αξιολόγησης……………………………………………….. 311

5.1.∆είκτες αξιολόγησης της οικονομικής κατάστασης ενός οργανισμού………311

5.2.∆είκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Επιχειρησιακού Προγράμματος……..314

6.Συμπεράσματα Επιχειρησιακού Προγραμματισμού 2015 – 2019….. 347

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ∆ήμου Καλαμάτας 2015 – 2019 B’ Φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός ∆ιεύθυνση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων 2

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

Πίνακας 1 : Νέες ∆ράσεις ……………. 29

Πίνακας 2 : Αλλαγή τίτλου Δράσης………………………… 29

Πίνακας 3 : ∆ομή του ΕΠ του ∆ήμου Καλαμάτας ……………30

Πίνακας 4 : ∆ράσεις Επιχειρησιακού Προγράμματος ανά μέτρο και άξονα ………………….. 33

Πίνακας 5 : Στοιχεία και προϋπολογισμοί δράσεων και ενεργειών ανά έτος ………………… 37

Πίνακας 6 : Συνοπτικός πίνακας ανά προτεραιότητα ενέργειας ………………………………. 114

Πίνακας 7 : ∆ράσεις – Ενέργειες ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών……………………………………….. 115

Πίνακας 8 : ∆ράσεις – Ενέργειες ∆ιεύθυνσης Οικονομικών……………………………………… 126

Πίνακας 9 : ∆ράσεις – Ενέργειες ∆ιεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων ……………………………………………………………………… 163

Πίνακας 10 : ∆ράσεις – Ενέργειες ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ……………………….. 165 Πίνακας 11 : ∆ράσεις – Ενέργειες ∆ιεύθυνσης Πολεοδομίας …………………………………… 198

Πίνακας 12 : ∆ράσεις – Ενέργειες ∆ιεύθυνσης Παιδείας …………………………………………. 203

Πίνακας 13 : ∆ράσεις – Ενέργειες ∆ιεύθυνσης Πρόνοιας ……. 206

Πίνακας 14 : ∆ράσεις – Ενέργειες ∆ιεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών…………………… 210

Πίνακας 15 : ∆ράσεις – Ενέργειες ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων216

Πίνακας 16 : ∆ράσεις – Ενέργειες ∆ιεύθυνσης ΚΕΠ…………… 219

Πίνακας 17 : ∆ράσεις – Ενέργειες ∆ιεύθυνσης ∆ημοτικής Αστυνομίας ……………………… 221

Πίνακας 18 : ∆ράσεις – Ενέργειες ∆ημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας …………….223

Πίνακας 19 : ∆ράσεις – Ενέργειες Κοινωφελούς ∆ημοτικής Επιχείρησης ∆ήμου Καλαμάτας ΦΑΡΙΣ …………………….239

Πίνακας 20 : ∆ράσεις – Ενέργειες Αθλητικού Οργανισμού ∆ήμου Καλαμάτας…………… 241

Πίνακας 21 : ∆ράσεις – Ενέργειες ∆ημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας ……………………. 243

Πίνακας 22 : ∆ράσεις – Ενέργειες ∆ημοτικού Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας ………… 244

Πίνακας 23 : ∆ράσεις – Ενέργειες Κτηματικής Καλαμάτας ∆ημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας ∆ΙΟΚΛΗΣ Α.Ε. ……. 246

Πίνακας 24 : ∆ράσεις – Ενέργειες Βιομηχανικών Σφαγείων – Αγοράς Καλαμάτας Α.Ε. . 247 Πίνακας 25 : ∆ράσεις – Ενέργειες ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας ……………. 249

Πίνακας 26 : ∆ράσεις – Ενέργειες Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης .. 250 Πίνακας 27 : ∆ράσεις – Ενέργειες Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 251

Πίνακας 28 : Προτεινόμενες ενέργειες ανά Ν.Π., ∆ημοτική Επιχείρηση …………………….. 252 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ∆ήμου Καλαμάτας 2015 – 2019 B’ Φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός ∆ιεύθυνση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων 3

Πίνακας 29 : Προτάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Προέδρων ∆ημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ∆ήμου Καλαμάτας ………….253

Πίνακας 30 : Τα σημαντικότερα μέτρα κατά τάξη μεγέθους από πλευράς συμμετοχής τους στις συνολικές δαπάνες του ΕΠ 2015 – 2019 ……………………..283

Πίνακας 31 : Συγκεντρωτικός προϋπολογισμός ανά μέτρο για τα έτη 2015 – 2019 …….. 284

Πίνακας 32 : Συγκεντρωτικός προϋπολογισμός ανά μέτρο (εκτός του 4.5) για τα έτη 2015 – 2019…………………………..287

Πίνακας 33 : Γενική Σύνοψη ΕΠ ……………………………………291

Πίνακας 34 : Εκτιμήσεις Εσόδων – ∆απανών 2015-2019 …….294

Πίνακας 35 : Πηγές χρηματοδότησης 2015 ………………..297

Πίνακας 36 : Πηγές χρηματοδότησης 2016 …….. 298

Πίνακας 37 : Πηγές χρηματοδότησης 2017 …………. 299

Πίνακας 38 : Πηγές χρηματοδότησης 2018 ……………………….300

Πίνακας 39 : Πηγές χρηματοδότησης 2019 ……….. 301

Πίνακας 40 : Πηγές χρηματοδότησης – Συγκεντρωτικός…………302

Πίνακας 41 : Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014 – 2020………………………………………. 303

Πίνακας 42 : ∆είκτες Αξιολόγησης ανά Άξονα ……….. 316

Πίνακας 43 : ∆είκτες αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμμματος …………………… 331

Πίνακας 44 : ∆είκτες αξιολόγησης ανά ∆ιεύθυνση…………… 332

Πίνακας 45 : Προϋπολογισμοί ανά φορέα υλοποίησης ………348

Πίνακας 46 : Βαρύτητα αξόνων στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό του ∆ήμου Καλαμάτας με τη συμμετοχή των Ν.Π και των ∆ημοτικών Επιχειρήσεων…….. 350

Πίνακας 47 : Βαρύτητα αξόνων (χωρίς το μέτρο 4.1.5) στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό του ∆ήμου Καλαμάτας με τη συμμετοχή των Ν.Π και των ∆ημοτικών Επιχειρήσεων ………………351

s

n

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...