• Χωρίς κατηγορία

Νέο Δ.Σ. στο ΓΟΕΒ Παμίσου

Sharing is caring!

Νέο Δ.Σ. στο ΓΟΕΒ Παμίσου 

Νέο Δ.Σ. αναλαμβάνει την “καυτή πατάτα” του ΓΟΕΒ Παμίσου. Σύμφωνα με απόφαση του ασκούντος καθήκοντα γ.γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ανασυγκροτείται το Δ.Σ. του Οργανισμού, με βάση την ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας του και την εισήγηση της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων Πελοποννήσου.

Το νέο Δ.Σ. του ΓΟΕΒ Παμίσου αποτελούν:

1) Ο Μιχάλης Μανωλέας, ηλεκτρολόγος μηχανικός, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Μεσσηνίας (είναι ο πρόεδρος), με αναπληρωτή του το Δημήτρη Μουρδουκούτα, γεωπόνο – υπάλληλο του Τμήματος Περιβάλλοντος της Π.Ε. Μεσσηνίας.

2) Ο Κωνσταντίνος Γεωργανάς, ΠΕ γεωτεχνικών (γεωπόνων), προϊστάμενος του Τμήματος Αναδασμού και Επικοισμού, της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων Πελοποννήσου, με αναπληρωτή του την Ελένη Φάσσου, ΠΕ γεωτεχνικών (γεωπόνων) προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων Πελοποννήσου.

3) Ο Ανδρέας Κρασσακόπουλος, γεωπόνος – υπάλληλος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Μεσσηνίας (είναι ο αντιπρόεδρος), με αναπληρωτή του το Γιώργο Πράττη, γεωπόνο υπάλληλο της ίδιας υπηρεσίας.

4) Η Κυριακή Αρχοντάκη, γεωπόνος – υπάλληλος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας, με αναπληρωτή της τον Βασίλη Δημόπουλο, γεωπόνο – υπάλληλο της ίδιας υπηρεσίας.

5) Η Κωνσταντίνα Μαραβά, πολιτικός μηχανικός – υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Μεσσηνίας, με αναπληρωτή της τον Κυριάκο Μπεχράκη, πολιτικό μηχανικό – υπάλληλο της ίδιας υπηρεσίας.

s

n

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...