Τοπική Οικονοµική Ανάπτυξη και Απασχόληση

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Καλαμάτας Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του Δήμου θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019 B’ Φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Την αναπτυξιακή στρατηγική της Ε.Ε. ” Ευρώπη 2020″ και την ενσωμάτωση της στρατηγικής αυτής στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων Το ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 Την στρατηγική του Περιφερειακού Επιχειρησιακού […]

Όλο το άρθρο