Ημερήσιο αρχείο: 1 Απριλίου, 2016

Άρθρο 1 – Νόμος 4447/2016 – Βασικές έννοιες

Άρθρο 1 – Νόμος 4447/2016 – Βασικές έννοιες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:  Για την εφαρμογή του παρόντος, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Σύστημα χωρικού σχεδιασμού»: το σύνολο των χωροταξικών και πολεοδομικών πλαισίων και σχεδίων που περιγράφονται στα άρθρα 5, 6, 7, 8 και 10,...