• Χωρίς κατηγορία

5η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου 30 Μαρτίου 2018

Sharing is caring!

αλαζονία βλεπει μπροστα Η 5η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου θα πραγματοποιηθεί στις 30 Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 4.00 μ.μ, στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης», με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οικονομικού έτους 2016.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Άγγελος Παπαγγελόπουλος

  1. Έγκριση παράτασης χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης κατά 12 μήνες στην Προγραμματική Σύμβαση με τίτλο: «Ολοκλήρωση του Πολεοδομικού και Χωροταξικού σχεδιασμού της Δημοτικής Ενότητας Ασϊνης του Δήμου Ναυπλιέων – Ολοκλήρωση σύνταξης των μελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ»-(ΣΧΟΟΑΠ Ασϊνης) (εξ αναβολής).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος.

  1. Έγκριση 2ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Κ.Α.Π. Π.Ε. Αρκαδίας, (εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακουρας.

  1. Έγκριση 3ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του έργου “Εργασίες συντήρησης επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Αρκαδίας” με κωδικό 2014ΕΠ52600001. (εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακουρας.

  1. Έγκριση 1ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Ιδίων πόρων έτους 2016, της Π.Ε. Μεσσηνίας, (εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ελένη Αλειφερη – Καραθανάση.

  1. Έγκριση χορήγησης αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για την ΠΕ Αργολίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ- ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΚΑΙ ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ) του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/15- 05-2014) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει» στην Π.Ε. Αργολίδας, (εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος.

  1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και της «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο.Τ.Α.” για την υλοποίηση του Προγράμματος “Πολιτιστικά Δρώμενα Τουριστικής Προβολής της Π.Ε. Αρκαδίας 2016“.(εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακουρας

  1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ «Πελοπόννησος Α.Ε.», για την υλοποίηση υπηρεσιών τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης για την συγκέντρωση, καταγραφή και αξιοποίηση ακινήτων, καθώς και συμβουλευτική υποστήριξη για την αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής θέσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου και Άγγελος Παπαγγελόπουλος.

  1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Αποχετευτικό δίκτυο και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Τροπαίων» με φορέα το Δήμο Γορτυνίας, στη θέση «Κάρβουνού» εκτός οικισμού της ΤΚ Τροπαίων, Δήμου Γορτυνίας ΠΕ Αρκαδίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακουρας.

s

n

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...