Ημερήσιο αρχείο: 21 Μαρτίου, 2016

Η “άλλη” ανακύκλωση

Η “άλλη” ανακύκλωση

Η “άλλη” ανακύκλωση Πέρα από την ανακύκλωση των συσκευασιών και των λοιπών προϊόντων όπως γίνεται μέσα από τα επίσημα εγκεκριμένα συστήματα, υπάρχουν και άλλα υλικά αποβλήτων, για τα οποία προς το παρόν, δεν υπάρχει...